ΛΑΡΙΣΑ 101/752/323/101752323.geojson

ΛΑΡΙΣΑ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 5,
 u'counts:names_languages': 75,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 80,
 u'counts:names_variant': 5,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0.000841,
 u'geom:area_square_m': 8009122.731834,
 u'geom:bbox': u'22.3878155,39.61808,22.4353065,39.653187',
 u'geom:latitude': 39.635927,
 u'geom:longitude': 22.415319,
 u'gn:population': 144651,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 39.63862,
 u'lbl:longitude': 22.412977,
 u'lbl:max_zoom': 14,
 u'lbl:min_zoom': 9,
 u'mps:latitude': 39.63862,
 u'mps:longitude': 22.412977,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 6.7,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0644\u0627\u0631\u064a\u0633\u0627'],
 u'name:ast_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u0413\u043e\u0440\u0430\u0434 \u041b\u0430\u0440\u044b\u0441\u0430'],
 u'name:bel_x_variant': [u'\u041b\u044f\u0440\u044b\u0441\u0430',
             u'\u041b\u0430\u0440\u044b\u0441\u0430'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u09b2\u09be\u09b0\u09bf\u09b8\u09be'],
 u'name:bos_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u0440\u0438\u0441\u0430'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'L\xe0rissa'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:che_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u0440\u0438\u0441\u0430'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'L\xe1risa'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039b\u03ac\u03c1\u03b9\u03c3\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Lariso'],
 u'name:est_x_preferred': [u'L\xe1risa'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:fao_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0644\u0627\u0631\u06cc\u0633\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'L\xe1risa'],
 u'name:fin_x_variant': [u'Larissa'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:gle_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:glg_x_preferred': [u'L\xe1risa'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0ab2\u0ac7\u0ab0\u0abf\u0ab8\u0abe'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05dc\u05d0\u05e8\u05d9\u05e1\u05d4'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0932\u093e\u0930\u093f\u0938\u093e'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'L\xe1risza'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053c\u0561\u0580\u056b\u057d\u0561'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:jav_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30e9\u30ea\u30b5'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0cb2\u0cbe\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0ccd\u0cb8'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10da\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0'],
 u'name:kir_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u0440\u0438\u0441\u0430 \u0448\u0430\u0430\u0440\u044b'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ub77c\ub9ac\uc0ac'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0932\u0930\u093f\u0938\u093e'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u0440\u0438\u0441\u0430'],
 u'name:mon_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u0440\u0438\u0441\u0430'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:nah_x_preferred': [u'L\xe1risa'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'L\xe1risa'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:por_x_preferred': [u'L\xe1rissa'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u0440\u0438\u0441\u0430'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0dbd\u0dd0\u0dbb\u0dd2\u0dc3\u0dca\u0dc3\u0dcf'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:spa_x_variant': [u'L\xe1risa'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u0440\u0438\u0441\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:szl_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0bb2\u0bbe\u0bb0\u0bbf\u0bb8\u0bbe'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c32\u0c3e\u0c30\u0c3f\u0c38\u0c4d\u0c38\u0c3e'],
 u'name:tgl_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e25\u0e32\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e0b\u0e32'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:tur_x_variant': [u'Yeni\u015fehir'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u0440\u0438\u0441\u0430'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0644\u0627\u0631\u06cc\u0633\u0627'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:vol_x_preferred': [u'Larisa'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Larissa'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u62c9\u91cc\u8428'],
 u'ne:ADM0CAP': 0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Thessalia',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0,
 u'ne:CAPALT': 0,
 u'ne:CAPIN': None,
 u'ne:CHANGED': 0,
 u'ne:CHECKME': 0,
 u'ne:CITYALT': None,
 u'ne:COMPARE': 0,
 u'ne:DIFFASCII': 0,
 u'ne:DIFFNOTE': None,
 u'ne:ELEVATION': 0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Admin-1 capital',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 258576,
 u'ne:GEONAMESNO': u'GeoNames match general.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Larisa',
 u'ne:GN_POP': 128758,
 u'ne:GTOPO30': 77,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6,
 u'ne:LATITUDE': 39.630409,
 u'ne:LONGITUDE': 22.420016,
 u'ne:LS_MATCH': 1,
 u'ne:LS_NAME': u'Larissa',
 u'ne:MAX_AREAKM': 48,
 u'ne:MAX_AREAMI': 18,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 22.541667,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 22.375,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 39.675,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 39.6,
 u'ne:MAX_NATSCA': 20,
 u'ne:MAX_PERKM': 66,
 u'ne:MAX_PERMI': 41,
 u'ne:MAX_POP10': 111487,
 u'ne:MAX_POP20': 111487,
 u'ne:MAX_POP300': 0,
 u'ne:MAX_POP310': 0,
 u'ne:MAX_POP50': 0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 22.434722,
 u'ne:MEAN_BBYC': 39.632755,
 u'ne:MEGACITY': 0,
 u'ne:MEGANAME': None,
 u'ne:MIN_AREAKM': 48,
 u'ne:MIN_AREAMI': 18,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 22.541667,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 22.375,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 39.675,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 39.6,
 u'ne:MIN_PERKM': 66,
 u'ne:MIN_PERMI': 41,
 u'ne:NAME': u'Larissa',
 u'ne:NAMEALT': u'Larisa',
 u'ne:NAMEASCII': u'Larissa',
 u'ne:NAMEDIFF': 0,
 u'ne:NAMEPAR': None,
 u'ne:NATSCALE': 20,
 u'ne:NOTE': None,
 u'ne:POP1950': 0,
 u'ne:POP1955': 0,
 u'ne:POP1960': 0,
 u'ne:POP1965': 0,
 u'ne:POP1970': 0,
 u'ne:POP1975': 0,
 u'ne:POP1980': 0,
 u'ne:POP1985': 0,
 u'ne:POP1990': 0,
 u'ne:POP1995': 0,
 u'ne:POP2000': 0,
 u'ne:POP2005': 0,
 u'ne:POP2010': 0,
 u'ne:POP2015': 0,
 u'ne:POP2020': 0,
 u'ne:POP2025': 0,
 u'ne:POP2050': 0,
 u'ne:POP_MAX': 128758,
 u'ne:POP_MIN': 111487,
 u'ne:POP_OTHER': 94130,
 u'ne:RANK_MAX': 9,
 u'ne:RANK_MIN': 9,
 u'ne:SCALERANK': 7,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': None,
 u'ne:UN_FID': 0,
 u'ne:UN_LAT': 0,
 u'ne:UN_LONG': 0,
 u'ne:WORLDCITY': 0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0398\u0395\u03a3\u03a3\u0391\u039b\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'UESSALIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'LARISA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la': u'\u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u039c\u03b5\u03bb\u03af\u03c4\u03b7\u03c2',
 u'qs:la_lc': u'*GR035005',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039b\u0391\u03a1\u0399\u03a3\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'LARISA',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'urban core',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'mon_x_preferred',
          u'sqi_x_preferred',
          u'sqi',
          u'kor_x_preferred',
          u'est',
          u'vie',
          u'mar',
          u'hbs',
          u'tel_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_variant',
          u'gle_x_preferred',
          u'fin_x_preferred',
          u'lit',
          u'ind',
          u'nob',
          u'slv',
          u'slk_x_preferred',
          u'ell',
          u'lat_x_preferred',
          u'swe',
          u'kan_x_preferred',
          u'nob_x_preferred',
          u'hye_x_preferred',
          u'hye',
          u'epo_x_preferred',
          u'war_x_preferred',
          u'hin_x_preferred',
          u'cat',
          u'jpn',
          u'fra',
          u'kor',
          u'msa_x_preferred',
          u'hun_x_preferred',
          u'tur_x_preferred',
          u'nno',
          u'ita',
          u'urd',
          u'mar_x_preferred',
          u'heb',
          u'eng',
          u'mkd_x_preferred',
          u'bel_x_preferred',
          u'tgl_x_preferred',
          u'lim',
          u'szl',
          u'tam_x_preferred',
          u'lav',
          u'swe_x_preferred',
          u'tha_x_preferred',
          u'bos',
          u'zho_x_preferred',
          u'msa',
          u'hin',
          u'rus',
          u'spa_x_variant',
          u'guj',
          u'nor_x_preferred',
          u'ron_x_preferred',
          u'ben',
          u'slk',
          u'jpn_x_preferred',
          u'nah',
          u'sin_x_preferred',
          u'glg_x_preferred',
          u'nld_x_preferred',
          u'hrv',
          u'fin_x_variant',
          u'por_x_preferred',
          u'heb_x_preferred',
          u'tgl',
          u'vol_x_preferred',
          u'ces',
          u'lav_x_preferred',
          u'war',
          u'deu',
          u'slv_x_preferred',
          u'zho',
          u'bel',
          u'glg',
          u'nno_x_preferred',
          u'nld',
          u'ast_x_preferred',
          u'fin',
          u'nah_x_preferred',
          u'por',
          u'ukr_x_preferred',
          u'est_x_preferred',
          u'kir',
          u'tel',
          u'bul_x_preferred',
          u'ita_x_preferred',
          u'vie_x_preferred',
          u'kan',
          u'tam',
          u'kat',
          u'hbs_x_preferred',
          u'ben_x_preferred',
          u'fas',
          u'dan',
          u'sco_x_preferred',
          u'sco',
          u'mkd',
          u'guj_x_preferred',
          u'ara',
          u'che',
          u'fas_x_preferred',
          u'cat_x_preferred',
          u'hrv_x_preferred',
          u'cym_x_preferred',
          u'fra_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ara_x_preferred',
          u'hun',
          u'ell_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'deu_x_preferred',
          u'dan_x_preferred',
          u'srp_x_preferred',
          u'srp',
          u'tha',
          u'bos_x_preferred',
          u'ces_x_preferred',
          u'ast',
          u'spa_x_preferred',
          u'eus_x_preferred',
          u'eus',
          u'kat_x_preferred',
          u'bul',
          u'eng_x_preferred',
          u'cym',
          u'lit_x_preferred',
          u'pol_x_preferred',
          u'che_x_preferred',
          u'nor',
          u'jav_x_preferred',
          u'ron',
          u'spa',
          u'fao',
          u'lim_x_preferred',
          u'epo',
          u'ind_x_preferred',
          u'gle',
          u'mon',
          u'fao_x_preferred',
          u'vol',
          u'kir_x_preferred',
          u'szl_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'jav',
          u'lat',
          u'sin',
          u'pol',
          u'bel_x_variant'],
 u'wd:latitude': 39.633333,
 u'wd:longitude': 22.583333,
 u'wd:population': 144651,
 u'wd:wordcount': 2824,
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684685],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 258576,
            u'gp:id': 955058,
            u'qs_pg:id': 1056450,
            u'wd:id': u'Q178405',
            u'wk:page': u'Larissa'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'wof:geomhash': u'5acc7d058d24cfb8bace640b1c3000b9',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101752323,
           u'region_id': 85684685}],
 u'wof:id': 101752323,
 u'wof:lastmodified': 1582360180,
 u'wof:name': u'\u039b\u0391\u03a1\u0399\u03a3\u0391',
 u'wof:parent_id': 85684685,
 'wof:path': '101/752/323/101752323.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 144651,
 u'wof:population_rank': 9,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

39.61808, 22.3878155, 39.653187, 22.4353065

swlon, swlat, nelon, nelat

22.3878155, 39.61808, 22.4353065, 39.653187

Hierarchy

Other

Log