ΠΑΤΡΑ 101/752/325/101752325.geojson

ΠΑΤΡΑ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'87',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'93',
 u'counts:names_variant': u'7',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000529,
 u'geom:area_square_m': u'5138650.94339',
 u'geom:bbox': u'21.7232935,38.220593,21.750063,38.256897',
 u'geom:latitude': 38.238359,
 u'geom:longitude': 21.736372,
 u'geom:max_latitude': u'38.256897',
 u'geom:max_longitude': u'21.750063',
 u'geom:min_latitude': u'38.220593',
 u'geom:min_longitude': u'21.7232935',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'gn:population': 168034,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 38.237639,
 u'lbl:longitude': 21.736168,
 u'mps:latitude': 38.237639,
 u'mps:longitude': 21.736168,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'12288',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'mz:min_zoom': 6.0,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0628\u0627\u062a\u0631\u0627\u0633'],
 u'name:arz_x_preferred': [u'\u0628\u0627\u062a\u0631\u0627\u0633'],
 u'name:ast_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:aze_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u0413\u043e\u0440\u0430\u0434 \u041f\u0430\u0442\u0440\u044b'],
 u'name:bel_x_variant': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u044b'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u09aa\u09cd\u09af\u09be\u099f\u09b0\u09be\u09b8'],
 u'name:bre_x_preferred': [u'Patra'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u0430'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Patres'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'P\xe1tra'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Patra'],
 u'name:che_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u0430\u0448'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:eng_x_variant': [u'P\xe1trai'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Patraso'],
 u'name:est_x_preferred': [u'P\xe1tra'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u067e\u0627\u062a\u0631\u0627\u0633'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:gle_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:glg_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0aaa\u0abe\u0a9f\u0acd\u0ab0\u0ab8'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e4\u05d8\u05e8\u05e1'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u092a\u0948\u091f\u094d\u0930\u093e\u0908'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'P\xe1tra'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054a\u0561\u057f\u0580\u0561\u057d'],
 u'name:ido_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:ile_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:isl_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Patrasso'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30d1\u30c8\u30e9'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0caa\u0ca4\u0ccd\u0cb0\u0cbe\u0cb8\u0ccd'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10de\u10d0\u10e2\u10e0\u10d0'],
 u'name:kaz_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u044b'],
 u'name:koi_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u0440\u0435\u0437'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud30c\ud2b8\ub77c'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Patrae'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Patra'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Patrai'],
 u'name:lmo_x_preferred': [u'Patrass'],
 u'name:ltz_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u092a\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u0430'],
 u'name:mon_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u0430'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:nah_x_preferred': [u'P\xe1tra'],
 u'name:nep_x_preferred': [u'\u092a\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0938'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'P\xe1tra'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:oss_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\xe6\u0442\xe6'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:por_x_variant': [u'P\xe1tras'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u044b'],
 u'name:scn_x_preferred': [u'Patrassu'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0db4\u0dad\u0dca\u200d\u0dbb\u0dcf\u0dc3\u0dca'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Patra'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:spa_x_variant': [u'Patr\xe1s'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Patra'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u0430'],
 u'name:srp_x_variant': [u'Patra'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:swe_x_variant': [u'Patra'],
 u'name:szl_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0baa\u0b9f\u0bcd\u0bb0\u0bb8\u0bcd'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c2a\u0c4d\u0c2f\u0c3e\u0c1f\u0c4d\u0c30\u0c38\u0c4d'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e1b\u0e32\u0e17\u0e23\u0e31\u0e2a'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0442\u0440\u0438'],
 u'name:unk_x_variant': [u'P\xe1tra'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u067e\u0627\u062a\u0631\u0627\u0633'],
 u'name:vec_x_preferred': [u'Patraso'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:vol_x_preferred': [u'Patra'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:yor_x_preferred': [u'Patras'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u5e15\u7279\u96f7'],
 u'ne:ADM0CAP': 0.0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Dytiki Ellada',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0.0,
 u'ne:CAPALT': 0.0,
 u'ne:CAPIN': u'',
 u'ne:CHANGED': 1.0,
 u'ne:CHECKME': 0.0,
 u'ne:CITYALT': u'',
 u'ne:COMPARE': 0.0,
 u'ne:DIFFASCII': 0.0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'Changed scale rank.',
 u'ne:ELEVATION': 0.0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Populated place',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 255683.0,
 u'ne:GEONAMESNO': u'GeoNames spatial join with similar names only.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Patrai',
 u'ne:GN_POP': 163360.0,
 u'ne:GTOPO30': 52.0,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6.0,
 u'ne:LATITUDE': 38.230004,
 u'ne:LONGITUDE': 21.729981,
 u'ne:LS_MATCH': 1.0,
 u'ne:LS_NAME': u'Patra',
 u'ne:MAX_AREAKM': 65.0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 25.0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 21.825,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 21.691667,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 38.316667,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 38.183333,
 u'ne:MAX_NATSCA': 10.0,
 u'ne:MAX_PERKM': 60.0,
 u'ne:MAX_PERMI': 37.0,
 u'ne:MAX_POP10': 155799.0,
 u'ne:MAX_POP20': 0.0,
 u'ne:MAX_POP300': 0.0,
 u'ne:MAX_POP310': 0.0,
 u'ne:MAX_POP50': 0.0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 21.754081,
 u'ne:MEAN_BBYC': 38.23896,
 u'ne:MEGACITY': 0.0,
 u'ne:MEGANAME': u'',
 u'ne:MIN_AREAKM': 65.0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 25.0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 21.825,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 21.691667,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 38.316667,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 38.183333,
 u'ne:MIN_PERKM': 60.0,
 u'ne:MIN_PERMI': 37.0,
 u'ne:NAME': u'Patra',
 u'ne:NAMEALT': u'',
 u'ne:NAMEASCII': u'Patra',
 u'ne:NAMEDIFF': 0.0,
 u'ne:NAMEPAR': u'',
 u'ne:NATSCALE': 30.0,
 u'ne:NOTE': u'',
 u'ne:POP1950': 0.0,
 u'ne:POP1955': 0.0,
 u'ne:POP1960': 0.0,
 u'ne:POP1965': 0.0,
 u'ne:POP1970': 0.0,
 u'ne:POP1975': 0.0,
 u'ne:POP1980': 0.0,
 u'ne:POP1985': 0.0,
 u'ne:POP1990': 0.0,
 u'ne:POP1995': 0.0,
 u'ne:POP2000': 0.0,
 u'ne:POP2005': 0.0,
 u'ne:POP2010': 0.0,
 u'ne:POP2015': 0.0,
 u'ne:POP2020': 0.0,
 u'ne:POP2025': 0.0,
 u'ne:POP2050': 0.0,
 u'ne:POP_MAX': 163360.0,
 u'ne:POP_MIN': 155799.0,
 u'ne:POP_OTHER': 144643.0,
 u'ne:RANK_MAX': 9.0,
 u'ne:RANK_MIN': 9.0,
 u'ne:SCALERANK': 6.0,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': u'',
 u'ne:UN_FID': 0.0,
 u'ne:UN_LAT': 0.0,
 u'ne:UN_LONG': 0.0,
 u'ne:WORLDCITY': 0.0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0394\u03a5\u03a4\u0399\u039a\u0397 \u0395\u039b\u039b\u0391\u0394\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'DYTIKH ELLADA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'AXAIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': u'0',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a0\u0391\u03a4\u03a1\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'PATRA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'urban core',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'glg',
          u'glg_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_variant',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'scn',
          u'scn_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'lmo',
          u'lmo_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'aze',
          u'aze_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'che',
          u'che_x_preferred',
          u'ltz',
          u'ltz_x_preferred',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'szl',
          u'szl_x_preferred',
          u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'srp_x_variant',
          u'cym',
          u'cym_x_preferred',
          u'lim',
          u'lim_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'spa_x_variant',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'isl',
          u'isl_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'ast',
          u'ast_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'koi',
          u'koi_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_preferred',
          u'nah',
          u'nah_x_preferred',
          u'oss',
          u'oss_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'sqi',
          u'sqi_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'nep',
          u'nep_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'arz',
          u'arz_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'kaz',
          u'kaz_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por_x_preferred',
          u'yor',
          u'yor_x_preferred',
          u'kat',
          u'kat_x_preferred',
          u'vec',
          u'vec_x_preferred',
          u'mon',
          u'mon_x_preferred',
          u'vol',
          u'vol_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bel_x_variant',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'swe_x_variant',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'ido',
          u'ido_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'ile',
          u'ile_x_preferred',
          u'gle',
          u'gle_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'bre',
          u'bre_x_preferred',
          u'sco',
          u'sco_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:latitude': u'38.25',
 u'wd:longitude': u'21.733333',
 u'wd:population': u'168034',
 u'wd:wordcount': u'7733',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684621],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 255683,
            u'gp:id': 959401,
            u'qs:id': u'349142',
            u'qs_pg:id': u'1101743',
            u'wd:id': u'Q133123',
            u'wk:page': u'Patras'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'97adef1944ed18e6ff6567ba429e4559',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101752325,
           u'region_id': 85684621}],
 u'wof:id': 101752325,
 u'wof:lastmodified': 1563277844,
 u'wof:name': u'\u03a0\u0391\u03a4\u03a1\u0391',
 u'wof:parent_id': u'85684621',
 'wof:path': '101/752/325/101752325.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 168034,
 u'wof:population_rank': u'9',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

38.220593, 21.7232935, 38.256897, 21.750063

swlon, swlat, nelon, nelat

21.7232935, 38.220593, 21.750063, 38.256897

Hierarchy

Other

Log