ΚΑΤΕΡΙΝΗ 101/752/327/101752327.geojson

ΚΑΤΕΡΙΝΗ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 5,
 u'counts:names_languages': 69,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 72,
 u'counts:names_variant': 4,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0.000521,
 u'geom:area_square_m': 4916769.507748,
 u'geom:bbox': u'22.4887485,40.260071,22.536373,40.28067',
 u'geom:latitude': 40.270129,
 u'geom:longitude': 22.509308,
 u'gn:population': 53293,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 40.270885,
 u'lbl:longitude': 22.502983,
 u'lbl:max_zoom': 14,
 u'lbl:min_zoom': 9.5,
 u'mps:latitude': 40.270885,
 u'mps:longitude': 22.502983,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 6.7,
 u'name:abk_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0438'],
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0627\u062a\u0631\u064a\u0646\u064a'],
 u'name:aze_x_preferred': [u'K\u0430terini'],
 u'name:bak_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0438'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u044d\u0440\u044b\u043d\u0456'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u0995\u09be\u099f\u09c7\u09b0\u09bf\u09a8\u09bf'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0438'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Kater\xedni'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:chu_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u0454\u0440\u0457\u043d\u0438'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03b1\u03c4\u03b5\u03c1\u03af\u03bd\u03b7'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Kater\xedni'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Kater\xedni'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u06a9\u0627\u062a\u0631\u06cc\u0646\u06cc'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Kater\xedni'],
 u'name:fin_x_variant': [u'Katerini'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Kater\xedni'],
 u'name:gle_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0a95\u0abe\u0a9f\u0ac7\u0ab0\u0abf\u0aa8\u0abf'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e7\u05ea\u05e8\u05d9\u05e0\u05d9'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0915\u091f\u0947\u0930\u093f\u0928\u093f'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053f\u0561\u057f\u0565\u0580\u056b\u0576\u056b'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:jav_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30ab\u30c6\u30ea\u30fc\u30cb'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0c95\u0ccd\u0caf\u0cbe\u0c9f\u0cc6\u0cb0\u0cbf\u0ca8\u0cbf'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10e0\u10d8\u10dc\u10d8'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\uce74\ud14c\ub9ac\ub2c8'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Caterina'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Katerine'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Katerin\u0117'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0915\u093e\u091f\u0947\u0930\u093f\u0928\u0940'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:nah_x_preferred': [u'Kater\xedni'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Kater\xedni'],
 u'name:nno_x_variant': [u'Katerini'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:pcd_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:pnt_x_preferred': [u'\u039a\u03b1\u03c4\u03b5\u03c1\u03af\u03bd\u03b7'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0438'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0d9a\u0dd0\u0da7\u0dd9\u0dbb\u0dd2\u0db1\u0dd2'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0438'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0b95\u0bbe\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bc7\u0bb0\u0bbf\u0ba9\u0bbf'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c15\u0c3e\u0c1f\u0c30\u0c40\u0c28\u0c3f'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e40\u0e04\u0e40\u0e17\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e19\u0e35'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Katerin'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0456\u043d\u0456'],
 u'name:und_x_variant': [u'Aikater\xedni'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u06d2\u0626\u0679\u0631\u06cc\u0646\u06cc'],
 u'name:vep_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:vol_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Katerini'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u5361\u6cf0\u91cc\u5c3c'],
 u'ne:ADM0CAP': 0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Kentriki Makedonia',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0,
 u'ne:CAPALT': 0,
 u'ne:CAPIN': None,
 u'ne:CHANGED': 0,
 u'ne:CHECKME': 0,
 u'ne:CITYALT': None,
 u'ne:COMPARE': 0,
 u'ne:DIFFASCII': 0,
 u'ne:DIFFNOTE': None,
 u'ne:ELEVATION': 0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Populated place',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 735914,
 u'ne:GEONAMESNO': u'Geonames ascii name + lat.d + long.d matching.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Katerini',
 u'ne:GN_POP': 53293,
 u'ne:GTOPO30': 17,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6,
 u'ne:LATITUDE': 40.272334,
 u'ne:LONGITUDE': 22.502492,
 u'ne:LS_MATCH': 1,
 u'ne:LS_NAME': u'Katerini',
 u'ne:MAX_AREAKM': 18,
 u'ne:MAX_AREAMI': 7,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 22.55,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 22.45,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 40.291667,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 40.258333,
 u'ne:MAX_NATSCA': 20,
 u'ne:MAX_PERKM': 29,
 u'ne:MAX_PERMI': 18,
 u'ne:MAX_POP10': 48408,
 u'ne:MAX_POP20': 48408,
 u'ne:MAX_POP300': 0,
 u'ne:MAX_POP310': 0,
 u'ne:MAX_POP50': 0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 22.507738,
 u'ne:MEAN_BBYC': 40.272619,
 u'ne:MEGACITY': 0,
 u'ne:MEGANAME': None,
 u'ne:MIN_AREAKM': 18,
 u'ne:MIN_AREAMI': 7,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 22.55,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 22.45,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 40.291667,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 40.258333,
 u'ne:MIN_PERKM': 29,
 u'ne:MIN_PERMI': 18,
 u'ne:NAME': u'Katerini',
 u'ne:NAMEALT': None,
 u'ne:NAMEASCII': u'Katerini',
 u'ne:NAMEDIFF': 0,
 u'ne:NAMEPAR': None,
 u'ne:NATSCALE': 20,
 u'ne:NOTE': None,
 u'ne:POP1950': 0,
 u'ne:POP1955': 0,
 u'ne:POP1960': 0,
 u'ne:POP1965': 0,
 u'ne:POP1970': 0,
 u'ne:POP1975': 0,
 u'ne:POP1980': 0,
 u'ne:POP1985': 0,
 u'ne:POP1990': 0,
 u'ne:POP1995': 0,
 u'ne:POP2000': 0,
 u'ne:POP2005': 0,
 u'ne:POP2010': 0,
 u'ne:POP2015': 0,
 u'ne:POP2020': 0,
 u'ne:POP2025': 0,
 u'ne:POP2050': 0,
 u'ne:POP_MAX': 53293,
 u'ne:POP_MIN': 48408,
 u'ne:POP_OTHER': 48408,
 u'ne:RANK_MAX': 8,
 u'ne:RANK_MIN': 7,
 u'ne:SCALERANK': 7,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': None,
 u'ne:UN_FID': 0,
 u'ne:UN_LAT': 0,
 u'ne:UN_LONG': 0,
 u'ne:WORLDCITY': 0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'PIERIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': 0,
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u0391\u03a4\u0395\u03a1\u0399\u039d\u0397',
 u'qs:loc_alt': u'KATERINH',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'urban core',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'rus',
          u'hin_x_preferred',
          u'fin_x_preferred',
          u'sco_x_preferred',
          u'bul',
          u'nno_x_variant',
          u'kor',
          u'lav_x_preferred',
          u'abk',
          u'mar_x_preferred',
          u'bul_x_preferred',
          u'ell_x_variant',
          u'nob_x_preferred',
          u'fas',
          u'est_x_preferred',
          u'ben',
          u'ind',
          u'vol_x_preferred',
          u'hun_x_preferred',
          u'tha',
          u'est',
          u'und',
          u'ita_x_preferred',
          u'hye',
          u'eus',
          u'sco',
          u'jav',
          u'sin_x_preferred',
          u'ara_x_preferred',
          u'swe',
          u'urd',
          u'jpn_x_preferred',
          u'jpn',
          u'tha_x_preferred',
          u'kan',
          u'ind_x_preferred',
          u'hbs',
          u'eng',
          u'por',
          u'bak_x_preferred',
          u'pol',
          u'ben_x_preferred',
          u'fin_x_variant',
          u'msa_x_preferred',
          u'hye_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'kat_x_preferred',
          u'kan_x_preferred',
          u'hin',
          u'gle',
          u'abk_x_preferred',
          u'slk',
          u'spa_x_preferred',
          u'tur_x_preferred',
          u'jav_x_preferred',
          u'kor_x_preferred',
          u'nno_x_preferred',
          u'tam',
          u'ceb',
          u'ell',
          u'lit_x_preferred',
          u'vol',
          u'ron',
          u'lat_x_preferred',
          u'tur',
          u'cym_x_preferred',
          u'nno',
          u'pol_x_preferred',
          u'und_x_variant',
          u'hbs_x_preferred',
          u'ukr_x_preferred',
          u'tam_x_preferred',
          u'zho',
          u'fas_x_preferred',
          u'chu',
          u'ron_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'nah_x_preferred',
          u'dan',
          u'srp',
          u'eus_x_preferred',
          u'hrv',
          u'slk_x_preferred',
          u'tel',
          u'vep',
          u'deu_x_preferred',
          u'aze_x_preferred',
          u'mkd_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ces_x_preferred',
          u'ces',
          u'nob',
          u'pcd',
          u'rus_x_preferred',
          u'hun',
          u'fra',
          u'aze',
          u'vie_x_preferred',
          u'ara',
          u'guj_x_preferred',
          u'zho_x_preferred',
          u'bel_x_preferred',
          u'vie',
          u'mkd',
          u'bel',
          u'msa',
          u'nah',
          u'guj',
          u'pnt',
          u'lit',
          u'lav',
          u'pnt_x_preferred',
          u'nld',
          u'gle_x_preferred',
          u'ita',
          u'tel_x_preferred',
          u'swe_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'srp_x_preferred',
          u'mar',
          u'war_x_preferred',
          u'kat',
          u'fin',
          u'ceb_x_preferred',
          u'por_x_preferred',
          u'bak',
          u'sin',
          u'deu',
          u'hrv_x_preferred',
          u'heb',
          u'nld_x_preferred',
          u'dan_x_preferred',
          u'vep_x_preferred',
          u'heb_x_preferred',
          u'war',
          u'cym',
          u'pcd_x_preferred',
          u'fra_x_preferred',
          u'spa',
          u'lat',
          u'chu_x_preferred'],
 u'wd:latitude': 40.266667,
 u'wd:longitude': 22.5,
 u'wd:population': 55997,
 u'wd:wordcount': 1765,
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 735914,
            u'gp:id': 945084,
            u'qs_pg:id': 349891,
            u'wd:id': u'Q210470',
            u'wk:page': u'Katerini'},
 u'wof:concordances_sources': [u'wk:page',
                u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'wof:geomhash': u'938ea8eb3d35ff37ce9235602068779e',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101752327,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101752327,
 u'wof:lastmodified': 1582360180,
 u'wof:name': u'\u039a\u0391\u03a4\u0395\u03a1\u0399\u039d\u0397',
 u'wof:parent_id': 85684637,
 'wof:path': '101/752/327/101752327.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 55997,
 u'wof:population_rank': 8,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.260071, 22.4887485, 40.28067, 22.536373

swlon, swlat, nelon, nelat

22.4887485, 40.260071, 22.536373, 40.28067

Hierarchy

Other

Log