ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 101/752/331/101752331.geojson

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'8',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'1',
 u'counts:names_languages': u'112',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'129',
 u'counts:names_variant': u'17',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.003222,
 u'geom:area_square_m': u'30233008.9707',
 u'geom:bbox': u'22.898079,40.56971,22.9924395,40.680893',
 u'geom:latitude': 40.635947,
 u'geom:longitude': 22.952343,
 u'geom:max_latitude': u'40.680893',
 u'geom:max_longitude': u'22.9924395',
 u'geom:min_latitude': u'40.56971',
 u'geom:min_longitude': u'22.898079',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'gn:population': 354290,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 40.656485,
 u'lbl:longitude': 22.937343,
 u'mps:latitude': 40.656485,
 u'mps:longitude': 22.937343,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'24576',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'mz:min_zoom': 5.0,
 u'name:afr_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0633\u0627\u0644\u0648\u0646\u064a\u0643'],
 u'name:ara_x_variant': [u'\u0633\u0644\u0627\u0646\u064a\u0643'],
 u'name:arz_x_preferred': [u'\u0633\u0644\u0627\u0646\u064a\u0643'],
 u'name:ast_x_preferred': [u'Sal\xf3nica'],
 u'name:aze_x_preferred': [u'Saloniki'],
 u'name:bak_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0456\u043a\u0456'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u099f\u09c7\u09b8\u09be\u09b2\u09a8\u09bf\u0995\u09bf'],
 u'name:bos_x_preferred': [u'Solun'],
 u'name:bre_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0421\u043e\u043b\u0443\u043d'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Tessal\xf2nica'],
 u'name:cdo_x_preferred': [u'T\xe1ik-s\xe1k-l\xf2\u0324-n\xe0\u0324-gi\u0103'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Dimos Thessaloniki'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Solu\u0148'],
 u'name:che_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438'],
 u'name:chu_x_preferred': [u'\u0472\u0454\u0441\u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0457\u043a\u0430'],
 u'name:crh_x_preferred': [u'Sel\xe2nik'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Thessalon\xedci'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:diq_x_preferred': [u'Selanik'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u03a3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7',
             u'Ftohom\xe1na',
             u'I Prot\xe9voussa ton Prosf\xedgon',
             u'\u03a3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03b7',
             u'Ftohomana',
             u'I Protevoussa ton Prosfigon'],
 u'name:eng_x_colloquial': [u''],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Tesaloniko'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Thessalon\xedki'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Tesalonika'],
 u'name:fao_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0633\u0627\u0644\u0648\u0646\u06cc\u06a9'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Thessalonique'],
 u'name:gla_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:gle_x_preferred': [u'Teasaloinic\xe9'],
 u'name:glg_x_preferred': [u'Tesal\xf3nica'],
 u'name:gsw_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0aa5\u0ac7\u0ab8\u0abe\u0ab2\u0acb\u0aa8\u0abf\u0a95\u0ac0'],
 u'name:hak_x_preferred': [u'Thiap-sat-l\xf2-n\xec-k\xe2'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'\u0421\u043e\u043b\u0443\u043d'],
 u'name:hbs_x_variant': [u'Thessalonica'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e1\u05dc\u05d5\u05e0\u05d9\u05e7\u05d4'],
 u'name:heb_x_variant': [u'\u05e1\u05dc\u05d5\u05e0\u05d9\u05e7\u05d9'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0925\u0947\u0938\u093e\u0932\u094b\u0928\u093f\u0915\u0940'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Solun'],
 u'name:hsb_x_preferred': [u'So\u0142un'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Szaloniki'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054d\u0561\u056c\u0578\u0576\u056b\u056f'],
 u'name:ido_x_preferred': [u'Thesaloniki'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:isl_x_preferred': [u'\xdeessal\xf3n\xedka'],
 u'name:isl_x_variant': [u'\xdeessaloniki'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Salonicco'],
 u'name:jav_x_preferred': [u'Thesaloniki'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30c6\u30c3\u30b5\u30ed\u30cb\u30ad'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0ca5\u0cc6\u0cb8\u0ccd\u0cb8\u0cb2\u0ccb\u0ca8\u0cbf\u0c95\u0cbf'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10e1\u10d0\u10da\u10dd\u10dc\u10d8\u10d9\u10d8'],
 u'name:kaz_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438'],
 u'name:kir_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud14c\uc0b4\ub85c\ub2c8\ud0a4'],
 u'name:kur_x_preferred': [u'Tesalon\xeek\xee'],
 u'name:lad_x_preferred': [u'Salonik'],
 u'name:lad_x_variant': [u'Selanik'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Thessalonica'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Saloniki'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Salonikai'],
 u'name:lmo_x_preferred': [u'Salunich'],
 u'name:mal_x_preferred': [u'\u0d24\u0d46\u0d38\u0d4d\u0d38\u0d32\u0d4b\u0d28\u0d3f\u0d15\u0d3f'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0925\u0947\u0938\u093e\u0932\u094b\u0928\u093f\u0915\u0940'],
 u'name:mhr_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u0421\u043e\u043b\u0443\u043d'],
 u'name:mon_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:nah_x_preferred': [u'Thessalon\xedki'],
 u'name:nds_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Thessalon\xedki'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:oci_x_preferred': [u'Tessalonica'],
 u'name:oss_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438'],
 u'name:pnb_x_preferred': [u'\u0633\u0627\u0644\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u0627'],
 u'name:pnt_x_preferred': [u'\u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Saloniki'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Sal\xf3nica'],
 u'name:por_x_variant': [u'Salonica'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Salonic'],
 u'name:rup_x_preferred': [u'S\u0103runa'],
 u'name:rup_x_variant': [u'S\xe3run\xe3'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438'],
 u'name:scn_x_preferred': [u'Saluniccu'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0dad\u0dd9\u0dc3\u0dca\u0dc3\u0dbd\u0ddd\u0db1\u0dd2\u0d9a\u0dd2'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Sol\xfan'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Solun'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Sal\xf3nica'],
 u'name:spa_x_variant': [u'Tesal\xf3nica'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Selaniku'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u0421\u043e\u043b\u0443\u043d'],
 u'name:srp_x_variant': [u'Solun'],
 u'name:swa_x_preferred': [u'Thesalonike'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Thessalon\xedki'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0ba4\u0bc7\u0b9a\u0bbe\u0bb2\u0bcb\u0ba9\u0bbf\u0b95\u0bcd\u0b95\u0bbf'],
 u'name:tat_x_preferred': [u'\u0421\u04d9\u043b\u04d9\u043d\u0438\u043a'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c25\u0c46\u0c38\u0c4d\u0c38\u0c32\u0c3e\u0c28\u0c40\u0c15\u0c40'],
 u'name:tgl_x_preferred': [u'Tesalonica'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e40\u0e17\u0e2a\u0e0b\u0e32\u0e42\u0e25\u0e19\u0e35\u0e01\u0e35'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Sel\xe2nik'],
 u'name:tur_x_variant': [u'Selanik'],
 u'name:uig_x_preferred': [u'\u0633\u06d5\u0644\u0627\u0646\u0649\u0643'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u0421\u0430\u043b\u043e\u043d\u0456\u043a\u0438'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Salon\xedki'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u062a\u06be\u06cc\u0633\u0627\u0644\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u06cc'],
 u'name:uzb_x_preferred': [u'Saloniki'],
 u'name:vec_x_preferred': [u'Salonico'],
 u'name:vep_x_preferred': [u'Salonikid'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:vol_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Thessaloniki'],
 u'name:yor_x_preferred': [u'Tessalonika'],
 u'name:yue_x_preferred': [u'\u5e16\u6492\u7f85\u5c3c\u8fe6'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u585e\u8428\u6d1b\u5c3c\u57fa'],
 u'ne:ADM0CAP': 0.0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Kentriki Makedonia',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0.0,
 u'ne:CAPALT': 0.0,
 u'ne:CAPIN': u'',
 u'ne:CHANGED': 0.0,
 u'ne:CHECKME': 0.0,
 u'ne:CITYALT': u'',
 u'ne:COMPARE': 0.0,
 u'ne:DIFFASCII': 0.0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'',
 u'ne:ELEVATION': 0.0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Populated place',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 734077.0,
 u'ne:GEONAMESNO': u'GeoNames match with ascii name + lat + long whole numbers.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Thessaloniki',
 u'ne:GN_POP': 354290.0,
 u'ne:GTOPO30': -9999.0,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6.0,
 u'ne:LATITUDE': 40.696106,
 u'ne:LONGITUDE': 22.885001,
 u'ne:LS_MATCH': 1.0,
 u'ne:LS_NAME': u'Thessaloniki',
 u'ne:MAX_AREAKM': 170.0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 66.0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 23.05,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 22.775,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 40.741667,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 40.533333,
 u'ne:MAX_NATSCA': 100.0,
 u'ne:MAX_PERKM': 160.0,
 u'ne:MAX_PERMI': 99.0,
 u'ne:MAX_POP10': 792904.0,
 u'ne:MAX_POP20': 792904.0,
 u'ne:MAX_POP300': 792904.0,
 u'ne:MAX_POP310': 0.0,
 u'ne:MAX_POP50': 792904.0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 22.926708,
 u'ne:MEAN_BBYC': 40.645291,
 u'ne:MEGACITY': 1.0,
 u'ne:MEGANAME': u'Thessaloniki',
 u'ne:MIN_AREAKM': 170.0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 66.0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 23.05,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 22.775,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 40.741667,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 40.533333,
 u'ne:MIN_PERKM': 160.0,
 u'ne:MIN_PERMI': 99.0,
 u'ne:NAME': u'Thessaloniki',
 u'ne:NAMEALT': u'',
 u'ne:NAMEASCII': u'Thessaloniki',
 u'ne:NAMEDIFF': 0.0,
 u'ne:NAMEPAR': u'',
 u'ne:NATSCALE': 110.0,
 u'ne:NOTE': u'',
 u'ne:POP1950': 292.0,
 u'ne:POP1955': 329.0,
 u'ne:POP1960': 372.0,
 u'ne:POP1965': 447.0,
 u'ne:POP1970': 542.0,
 u'ne:POP1975': 617.0,
 u'ne:POP1980': 694.0,
 u'ne:POP1985': 724.0,
 u'ne:POP1990': 746.0,
 u'ne:POP1995': 771.0,
 u'ne:POP2000': 797.0,
 u'ne:POP2005': 821.0,
 u'ne:POP2010': 828.0,
 u'ne:POP2015': 837.0,
 u'ne:POP2020': 851.0,
 u'ne:POP2025': 865.0,
 u'ne:POP2050': 880.0,
 u'ne:POP_MAX': 828000.0,
 u'ne:POP_MIN': 354290.0,
 u'ne:POP_OTHER': 763621.0,
 u'ne:RANK_MAX': 11.0,
 u'ne:RANK_MIN': 10.0,
 u'ne:SCALERANK': 3.0,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': u'Greece',
 u'ne:UN_FID': 199.0,
 u'ne:UN_LAT': 40.62,
 u'ne:UN_LONG': 22.79,
 u'ne:WORLDCITY': 0.0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'SERRES',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0398\u0395\u03a3\u03a3\u0391\u039b\u039f\u039d\u0399\u039a\u0397',
 u'qs:loc_alt': u'UESSALONIKH',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'urban core',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'bos',
          u'bos_x_preferred',
          u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'kur',
          u'kur_x_preferred',
          u'glg',
          u'glg_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'crh',
          u'crh_x_preferred',
          u'diq',
          u'diq_x_preferred',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'mhr',
          u'mhr_x_preferred',
          u'scn',
          u'scn_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'yue',
          u'yue_x_preferred',
          u'lmo',
          u'lmo_x_preferred',
          u'gla',
          u'gla_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'aze',
          u'aze_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'che',
          u'che_x_preferred',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'chu',
          u'chu_x_preferred',
          u'kir',
          u'kir_x_preferred',
          u'cdo',
          u'cdo_x_preferred',
          u'srp_x_variant',
          u'cym',
          u'cym_x_preferred',
          u'rup',
          u'rup_x_variant',
          u'gsw',
          u'gsw_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'spa_x_variant',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_variant',
          u'isl',
          u'isl_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'ast',
          u'ast_x_preferred',
          u'isl_x_variant',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'nah',
          u'nah_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_variant',
          u'pnt',
          u'pnt_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_variant',
          u'oss',
          u'oss_x_preferred',
          u'tur_x_variant',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'sqi',
          u'sqi_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'arz',
          u'arz_x_preferred',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'fao',
          u'fao_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'nds',
          u'nds_x_preferred',
          u'mal',
          u'mal_x_preferred',
          u'lad',
          u'lad_x_variant',
          u'kaz',
          u'kaz_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por_x_preferred',
          u'mon',
          u'mon_x_preferred',
          u'bak',
          u'bak_x_preferred',
          u'swa',
          u'swa_x_preferred',
          u'yor',
          u'yor_x_preferred',
          u'kat',
          u'kat_x_preferred',
          u'vec',
          u'vec_x_preferred',
          u'lim',
          u'lim_x_preferred',
          u'vol',
          u'vol_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'tgl',
          u'tgl_x_preferred',
          u'eng_x_colloquial',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'uzb',
          u'uzb_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'rup_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'heb_x_variant',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'tat',
          u'tat_x_preferred',
          u'afr',
          u'afr_x_preferred',
          u'hbs_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'hsb',
          u'hsb_x_preferred',
          u'jav',
          u'jav_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'pnb',
          u'pnb_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'oci',
          u'oci_x_preferred',
          u'uig',
          u'uig_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'ido',
          u'ido_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'gle',
          u'gle_x_preferred',
          u'lad_x_preferred',
          u'hak',
          u'hak_x_preferred',
          u'vep',
          u'vep_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'bre',
          u'bre_x_preferred',
          u'sco',
          u'sco_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'dbp:id': u'Thessaloniki',
            u'fb:id': u'en.thessaloniki',
            u'gn:id': 734077,
            u'gp:id': 963291,
            u'loc:id': u'n80056641',
            u'nyt:id': u'82115818492667938711',
            u'qs:id': u'273820',
            u'wd:id': u'Q17151'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'fb:id',
                u'wd:id',
                u'qs:id',
                u'loc:id',
                u'nyt:id',
                u'gn:id',
                u'dbp:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'1cf2024ae0d2acbfc0a860816c5eabe9',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101752331,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101752331,
 u'wof:lastmodified': 1563277837,
 u'wof:megacity': 1,
 u'wof:name': u'\u0398\u0395\u03a3\u03a3\u0391\u039b\u039f\u039d\u0399\u039a\u0397',
 u'wof:parent_id': u'85684637',
 'wof:path': '101/752/331/101752331.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 354290,
 u'wof:population_rank': u'10',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:scale': 3,
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.56971, 22.898079, 40.680893, 22.9924395

swlon, swlat, nelon, nelat

22.898079, 40.56971, 22.9924395, 40.680893