ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 101/752/339/101752339.geojson

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'7',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'1',
 u'counts:names_languages': u'87',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'124',
 u'counts:names_variant': u'39',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000805,
 u'geom:area_square_m': u'8124344.83276',
 u'geom:bbox': u'25.1099585,35.3105165,25.1614115,35.3452185',
 u'geom:latitude': 35.331036,
 u'geom:longitude': 25.135397,
 u'geom:max_latitude': u'35.3452185',
 u'geom:max_longitude': u'25.1614115',
 u'geom:min_latitude': u'35.3105165',
 u'geom:min_longitude': u'25.1099585',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'gn:population': 137154,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 35.331068,
 u'lbl:longitude': 25.132863,
 u'mps:latitude': 35.331068,
 u'mps:longitude': 25.132863,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'12288',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'mz:min_zoom': 6.0,
 u'name:afr_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0627\u0646\u062f\u064a\u0629'],
 u'name:arz_x_preferred': [u'\u0647\u064a\u0631\u0627\u0643\u0644\u064a\u0648\u0646'],
 u'name:ast_x_preferred': [u'Heracli\xf3n'],
 u'name:aze_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:bak_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u0413\u043e\u0440\u0430\u0434 \u0406\u0440\u0430\u043a\u043b\u0456\u044f\u043d'],
 u'name:bel_x_variant': [u'\u0406\u0440\u0430\u043a\u043b\u0456\u044f\u043d'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u09b9\u09c7\u09b0\u09be\u0995\u09cd\u09b2\u09bf\u0993\u09a8'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'C\xe0ndia'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Ir\xe1kleion'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:che_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:cze_x_variant': [u'IRAKLION'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:dan_x_variant': [u'HERAKLION'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:deu_x_variant': [u'IRAKLIO', u'Irakleion'],
 u'name:dut_x_variant': [u'IRAKLION'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf \u039a\u03c1\u03ae\u03c4\u03b7\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf',
             u'\u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf\u03bd'],
 u'name:eng_x_colloquial': [u'Iraklion'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Creta',
             u'HERAKLION',
             u'Heracleum',
             u'Iraclion',
             u'Irakleio',
             u'Iraklio',
             u'Ir\xe1klion',
             u'Khandax',
             u'Megalokastro',
             u'Megalokastron'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Ir\xe1kleio'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0647\u0631\u0627\u06a9\u0644\u06cc\u0648\u0646'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Iraklion'],
 u'name:fin_x_variant': [u'HERAKLION', u'Heraklion'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'H\xe9raklion'],
 u'name:fra_x_variant': [u'H\xc9RAKLION'],
 u'name:fry_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:gla_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:gle_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0ab9\u0ac7\u0ab0\u0abe\u0a95\u0acd\u0ab2\u0abf\u0aaf\u0acb\u0aa8'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Iraklion'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05d4\u05e8\u05e7\u05dc\u05d9\u05d5\u05df'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0939\u0947\u0930\u093e\u0915\u094d\u0932\u093f\u0913\u0928'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Ir\xe1klio'],
 u'name:hun_x_variant': [u'IRAKLION'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0540\u0565\u0580\u0561\u056f\u056c\u056b\u0578\u0576'],
 u'name:hyw_x_preferred': [u'\u0540\u0565\u0580\u0561\u0584\u056c\u056b\u0578\u0576'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Candia'],
 u'name:ita_x_variant': [u'CANDIA', u'Iraklio'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30a4\u30e9\u30af\u30ea\u30aa\u30f3'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0cb9\u0cc6\u0cb0\u0c95\u0ccd\u0cb2\u0cbf\u0caf\u0ccb\u0ca8\u0ccd'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10f0\u10d4\u10e0\u10d0\u10d9\u10da\u10d8\u10dd\u10dc\u10d8'],
 u'name:kaz_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\uc774\ub77c\ud074\ub9ac\uc624'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Heracleum'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Iraklija'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Irakleio'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Heraklionas'],
 u'name:lmo_x_preferred': [u'Eracli'],
 u'name:ltz_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0939\u0947\u0930\u093e\u0915\u094d\u0932\u093e\u092f\u0902'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:mon_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:nah_x_preferred': [u'Ir\xe1kleio'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Iraklion'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Ir\xe1klio'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:nor_x_variant': [u'IRAKLIO', u'Ir\xe1klio'],
 u'name:oss_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:pms_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:pol_x_variant': [u'IRAKLION', u'Iraklion'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Heracli\xe3o'],
 u'name:por_x_variant': [u'IR\xc1CLIO', u'Ir\xe1clio'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:scn_x_preferred': [u'Iraklion'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0dc4\u0dd9\u0dbb\u0dcf\u0d9a\u0dca\u0dbd\u0dd2\u0dba\u0ddc\u0db1\u0dca'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Cand\xeda', u'Heracli\xf3n'],
 u'name:spa_x_variant': [u'HERAKLION', u'Heraklion'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Iraklioni'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u0418\u0440\u0430\u043a\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:swe_x_variant': [u'HERAKLION'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0bb9\u0bc6\u0bb0\u0bbe\u0b95\u0bcd\u0bb3\u0bbf\u0baf\u0ba9\u0bcd'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c39\u0c46\u0c30\u0c15\u0c4d\u0c32\u0c3f\u0c2f\u0c3e\u0c28\u0c4d'],
 u'name:tgl_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e2e\u0e35\u0e23\u0e32\u0e04\u0e25\u0e35\u0e2d\u0e2d\u0e19'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Kandiye'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u0406\u0440\u0430\u043a\u043b\u0456\u043e\u043d'],
 u'name:und_x_variant': [u'IRAKLEIO',
             u'KANDIYE',
             u'Kandiye',
             u'\u0397\u03a1\u0391\u039a\u039b\u0395\u0399\u039f',
             u'\u0418\u0420\u0410\u041a\u041b\u0418\u041e\u041d'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Megalokastro'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0627\u06cc\u0631\u0627\u06a9\u0644\u06cc\u0648\u0646'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:vol_x_preferred': [u'Iraklio'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Heraklion'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u4f0a\u62c9\u514b\u5229\u7fc1'],
 u'ne:ADM0CAP': 0.0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Kriti',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0.0,
 u'ne:CAPALT': 0.0,
 u'ne:CAPIN': u'',
 u'ne:CHANGED': 1.0,
 u'ne:CHECKME': 0.0,
 u'ne:CITYALT': u'',
 u'ne:COMPARE': 0.0,
 u'ne:DIFFASCII': 0.0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'Changed scale rank.',
 u'ne:ELEVATION': 0.0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Admin-1 capital',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 261745.0,
 u'ne:GEONAMESNO': u'GeoNames match general.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Irakleion',
 u'ne:GN_POP': 137154.0,
 u'ne:GTOPO30': 70.0,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6.0,
 u'ne:LATITUDE': 35.325013,
 u'ne:LONGITUDE': 25.130497,
 u'ne:LS_MATCH': 1.0,
 u'ne:LS_NAME': u'Iraklio',
 u'ne:MAX_AREAKM': 52.0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 20.0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 25.216667,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 25.041667,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 35.35,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 35.3,
 u'ne:MAX_NATSCA': 20.0,
 u'ne:MAX_PERKM': 59.0,
 u'ne:MAX_PERMI': 37.0,
 u'ne:MAX_POP10': 131654.0,
 u'ne:MAX_POP20': 131654.0,
 u'ne:MAX_POP300': 0.0,
 u'ne:MAX_POP310': 0.0,
 u'ne:MAX_POP50': 0.0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 25.130293,
 u'ne:MEAN_BBYC': 35.326577,
 u'ne:MEGACITY': 0.0,
 u'ne:MEGANAME': u'',
 u'ne:MIN_AREAKM': 52.0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 20.0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 25.216667,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 25.041667,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 35.35,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 35.3,
 u'ne:MIN_PERKM': 59.0,
 u'ne:MIN_PERMI': 37.0,
 u'ne:NAME': u'Iraklio',
 u'ne:NAMEALT': u'Iraklion',
 u'ne:NAMEASCII': u'Iraklio',
 u'ne:NAMEDIFF': 0.0,
 u'ne:NAMEPAR': u'',
 u'ne:NATSCALE': 30.0,
 u'ne:NOTE': u'',
 u'ne:POP1950': 0.0,
 u'ne:POP1955': 0.0,
 u'ne:POP1960': 0.0,
 u'ne:POP1965': 0.0,
 u'ne:POP1970': 0.0,
 u'ne:POP1975': 0.0,
 u'ne:POP1980': 0.0,
 u'ne:POP1985': 0.0,
 u'ne:POP1990': 0.0,
 u'ne:POP1995': 0.0,
 u'ne:POP2000': 0.0,
 u'ne:POP2005': 0.0,
 u'ne:POP2010': 0.0,
 u'ne:POP2015': 0.0,
 u'ne:POP2020': 0.0,
 u'ne:POP2025': 0.0,
 u'ne:POP2050': 0.0,
 u'ne:POP_MAX': 137154.0,
 u'ne:POP_MIN': 131654.0,
 u'ne:POP_OTHER': 131350.0,
 u'ne:RANK_MAX': 9.0,
 u'ne:RANK_MIN': 9.0,
 u'ne:SCALERANK': 6.0,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': u'',
 u'ne:UN_FID': 0.0,
 u'ne:UN_LAT': 0.0,
 u'ne:UN_LONG': 0.0,
 u'ne:WORLDCITY': 0.0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u03a1\u0397\u03a4\u0397',
 u'qs:a1_alt': u'KRHTH',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'HRAKLEIO',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0397\u03a1\u0391\u039a\u039b\u0395\u0399\u039f\u039d',
 u'qs:loc_alt': u'HRAKLEION',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'urban core',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_variant',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'nor_x_variant',
          u'scn',
          u'scn_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'lmo',
          u'lmo_x_preferred',
          u'gla',
          u'gla_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_variant',
          u'aze',
          u'aze_x_preferred',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'dan_x_variant',
          u'che',
          u'che_x_preferred',
          u'ltz',
          u'ltz_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_variant',
          u'cym',
          u'cym_x_preferred',
          u'lim',
          u'lim_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin_x_preferred',
          u'spa_x_variant',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'cze',
          u'cze_x_variant',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'ast',
          u'ast_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'nah',
          u'nah_x_preferred',
          u'oss',
          u'oss_x_preferred',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'ita_x_variant',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'sqi',
          u'sqi_x_preferred',
          u'pms',
          u'pms_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'arz',
          u'arz_x_preferred',
          u'dut',
          u'dut_x_variant',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'und',
          u'und_x_variant',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'kaz',
          u'kaz_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por_x_preferred',
          u'bak',
          u'bak_x_preferred',
          u'fry',
          u'fry_x_preferred',
          u'deu_x_variant',
          u'kat',
          u'kat_x_preferred',
          u'fra_x_variant',
          u'hyw',
          u'hyw_x_preferred',
          u'mon',
          u'mon_x_preferred',
          u'vol',
          u'vol_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'tgl',
          u'tgl_x_preferred',
          u'eng_x_colloquial',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'afr',
          u'afr_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bel_x_variant',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'swe_x_variant',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'gle',
          u'gle_x_preferred',
          u'pol_x_variant',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'sco',
          u'sco_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:latitude': u'35.333333',
 u'wd:longitude': u'25.133333',
 u'wd:population': u'173993',
 u'wd:wordcount': u'2645',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684655],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'1151b2f2-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 736107,
            u'gp:id': 950516,
            u'qs:id': u'805036',
            u'qs_pg:id': u'1284122',
            u'wd:id': u'Q160544',
            u'wk:page': u'Heraklion'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'fct:id',
                u'qs:id',
                u'wk:page',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'471d88a77f1b5f0e11c4713749e14710',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101752339,
           u'region_id': 85684655}],
 u'wof:id': 101752339,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1563277839,
 u'wof:name': u'\u0397\u03a1\u0391\u039a\u039b\u0395\u0399\u039f\u039d',
 u'wof:parent_id': u'85684655',
 'wof:path': '101/752/339/101752339.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 173993,
 u'wof:population_rank': u'9',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.3105165, 25.1099585, 35.3452185, 25.1614115

swlon, swlat, nelon, nelat

25.1099585, 35.3105165, 25.1614115, 35.3452185

Hierarchy

Other

Log