ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 101/848/179/101848179.geojson

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'36',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'45',
 u'counts:names_variant': u'11',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'25.71488,35.19046,25.71488,35.19046',
 u'geom:latitude': 35.19046,
 u'geom:longitude': 25.71488,
 u'geom:max_latitude': u'35.19046',
 u'geom:max_longitude': u'25.71488',
 u'geom:min_latitude': u'35.19046',
 u'geom:min_longitude': u'25.71488',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 11421,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 35.19046,
 u'lbl:longitude': 25.71488,
 u'mps:latitude': 35.19046,
 u'mps:longitude': 25.71488,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0622\u063a\u064a\u0648\u0633 \u0646\u064a\u0643\u0648\u0644\u0627\u0648\u0633'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u0410\u0433\u0438\u043e\u0441 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u043e\u0441'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'\xc0gios Nik\xf3laos'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Dimos Agios Nikolaos'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'\xc1gios Nik\xf3laos'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2 \u039b\u03b1\u03c3\u03b9\u03b8\u03af\u03bf\u03c5'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Ayios Nikolaos'],
 u'name:eng_x_variant': [u'\xc1yios Nik\xf3laos',
             u'Agios Nikolaos',
             u'Aghios Nikolaos'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'\xc1gios Nik\xf3laos'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Agi\xf3sz Nikol\xe1osz'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:ita_x_variant': [u'San Nicol\xf2'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30a2\u30a4\u30aa\u30b9\u30fb\u30cb\u30b3\u30e9\u30aa\u30b9'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\uc544\uc694\uc2a4\ub2c8\ucf5c\ub77c\uc624\uc2a4'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Agios Nikolajas'],
 u'name:ltz_x_preferred': [u'\xc1gios Nik\xf3laos'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'\xc1jos Nik\xf3laos'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Ajos Nikolaos'],
 u'name:por_x_preferred': [u'\xc1gios Nikolaos'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0410\u0433\u0438\u043e\u0441-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u043e\u0441'],
 u'name:rus_x_variant': [u'\u0410\u0439\u043e\u0441-\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u043e\u0441'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Aghios Nicolaos'],
 u'name:spa_x_variant': [u'\xc1gios Nikolaos'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u0410\u0458\u043e\u0441 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u043e\u0441'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Ayos Nikolaos'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u0410\u0439\u043e\u0441-\u041d\u0456\u043a\u043e\u043b\u0430\u043e\u0441'],
 u'name:und_x_variant': [u'Agios Nikolaos',
             u'\u0391\u0393\u0399\u039f\u03a3 \u039d\u0399\u039a\u039f\u039b\u0391\u039f\u03a3'],
 u'name:unk_x_variant': [u'\xc1yios Nik\xf3laos'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0622\u0626\u06cc\u0648\u0633 \u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0644\u0627\u0648\u0633\u060c \u06a9\u0631\u06cc\u0679'],
 u'name:urd_x_variant': [u'\u0622\u0626\u06cc\u0648\u0633 \u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0644\u0627\u0648\u0633'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Agios Nikolaos'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u5723\u5c3c\u53e4\u62c9\u5965\u65af'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u03a1\u0397\u03a4\u0397',
 u'qs:a1_alt': u'KRHTH',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'LASIUI',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u0391\u0393\u0399\u039f\u03a3 \u039d\u0399\u039a\u039f\u039b\u0391\u039f\u03a3',
 u'qs:loc_alt': u'AGIOS NIKOLAOS',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'ltz',
          u'ltz_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'spa_x_variant',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ita_x_variant',
          u'rus',
          u'rus_x_variant',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'und',
          u'und_x_variant',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'lim',
          u'lim_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_variant',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred'],
 u'wd:latitude': u'35.183333',
 u'wd:longitude': u'25.716667',
 u'wd:population': u'12638',
 u'wd:wordcount': u'604',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684655],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'fct:id': u'114e8b72-8f76-11e1-848f-cfd5bf3ef515',
            u'gn:id': 263805,
            u'gp:id': 947321,
            u'qs:id': u'460249',
            u'qs_pg:id': u'546855',
            u'wd:id': u'Q211463'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'fct:id',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'461f4878c1e1728ffff5a1740797e8fd',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101848179,
           u'region_id': 85684655}],
 u'wof:id': 101848179,
 u'wof:lang': [u'eng'],
 u'wof:lastmodified': 1563278025,
 u'wof:name': u'\u0391\u0393\u0399\u039f\u03a3 \u039d\u0399\u039a\u039f\u039b\u0391\u039f\u03a3',
 u'wof:parent_id': u'85684655',
 'wof:path': '101/848/179/101848179.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 12638,
 u'wof:population_rank': u'6',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.19046, 25.71488, 35.19046, 25.71488

swlon, swlat, nelon, nelat

25.71488, 35.19046, 25.71488, 35.19046

Hierarchy

Other

Log