ΚΩΣ 101/848/223/101848223.geojson

ΚΩΣ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'70',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'76',
 u'counts:names_variant': u'7',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'27.286988,36.892462,27.286988,36.892462',
 u'geom:latitude': 36.892462,
 u'geom:longitude': 27.286988,
 u'geom:max_latitude': u'36.892462',
 u'geom:max_longitude': u'27.286988',
 u'geom:min_latitude': u'36.892462',
 u'geom:min_longitude': u'27.286988',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 19244,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 36.892462,
 u'lbl:longitude': 27.286988,
 u'mps:latitude': 36.892462,
 u'mps:longitude': 27.286988,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'8192',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'-1',
 u'mz:min_zoom': 6.7,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0648\u0633'],
 u'name:ast_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0441'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u0995\u09b8'],
 u'name:bos_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:bre_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0441'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:cdo_x_preferred': [u'G\u014f\u0324-s\xea\u0324\u1e73'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'N\xedsos Kos'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'K\xf3s'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:deu_x_variant': [u'Kos Stadt'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03c9\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Kos Town'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:fao_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u06a9\u0633'],
 u'name:fas_x_variant': [u'\u06a9\u0648\u0633'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:fra_x_variant': [u'Cos'],
 u'name:fry_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:glg_x_preferred': [u'Cos'],
 u'name:grc_x_preferred': [u'\u039a\u1ff6\u03c2'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0a95\u0acb\u0ab8'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e7\u05d5\u05e1'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0915\u094b\u0938'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Kosz'],
 u'name:ile_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Pulau Kos'],
 u'name:isl_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Coo'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30b3\u30b9\u5cf6'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0c95\u0ccb\u0cb8\u0ccd'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ucf54\uc2a4 \uc12c'],
 u'name:kor_x_variant': [u'\ucf54\uc2a4\uc12c'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Cos'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Kosa'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Kosas'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0915\u094b\u0938'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:por_x_preferred': [u'C\xf3s'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0441'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0d9a\u0ddc\u0dc3\u0dca'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Isla de Cos'],
 u'name:spa_x_variant': [u'Cos'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0441'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0b95\u0bbe\u0bb8\u0bcd'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c15\u0c3e\u0c38\u0c4d'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e04\u0e2d\u0e2a'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'\u0130stank\xf6y'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0441'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Coo'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0648\u0633'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Kos'],
 u'name:wuu_x_preferred': [u'\u79d1\u65af\u5c9b'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u79d1\u65af\u5c9b'],
 u'ne:ADM0CAP': 0.0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Notio Aigaio',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0.0,
 u'ne:CAPALT': 0.0,
 u'ne:CAPIN': u'',
 u'ne:CHANGED': 0.0,
 u'ne:CHECKME': 0.0,
 u'ne:CITYALT': u'',
 u'ne:COMPARE': 0.0,
 u'ne:DIFFASCII': 0.0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'',
 u'ne:ELEVATION': 0.0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Populated place',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPL',
 u'ne:GEONAMEID': 259245.0,
 u'ne:GEONAMESNO': u'Geonames ascii name + lat.d + long.d matching.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Kos',
 u'ne:GN_POP': 19244.0,
 u'ne:GTOPO30': 1.0,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6.0,
 u'ne:LATITUDE': 36.893729,
 u'ne:LONGITUDE': 27.288815,
 u'ne:LS_MATCH': 1.0,
 u'ne:LS_NAME': u'Kos',
 u'ne:MAX_AREAKM': 6.0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 2.0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 27.3,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 27.275,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 36.916667,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 36.883333,
 u'ne:MAX_NATSCA': 20.0,
 u'ne:MAX_PERKM': 11.0,
 u'ne:MAX_PERMI': 7.0,
 u'ne:MAX_POP10': 18691.0,
 u'ne:MAX_POP20': 18691.0,
 u'ne:MAX_POP300': 0.0,
 u'ne:MAX_POP310': 0.0,
 u'ne:MAX_POP50': 0.0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 27.285648,
 u'ne:MEAN_BBYC': 36.896759,
 u'ne:MEGACITY': 0.0,
 u'ne:MEGANAME': u'',
 u'ne:MIN_AREAKM': 6.0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 2.0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 27.3,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 27.275,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 36.916667,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 36.883333,
 u'ne:MIN_PERKM': 11.0,
 u'ne:MIN_PERMI': 7.0,
 u'ne:NAME': u'Kos',
 u'ne:NAMEALT': u'',
 u'ne:NAMEASCII': u'Kos',
 u'ne:NAMEDIFF': 0.0,
 u'ne:NAMEPAR': u'',
 u'ne:NATSCALE': 20.0,
 u'ne:NOTE': u'',
 u'ne:POP1950': 0.0,
 u'ne:POP1955': 0.0,
 u'ne:POP1960': 0.0,
 u'ne:POP1965': 0.0,
 u'ne:POP1970': 0.0,
 u'ne:POP1975': 0.0,
 u'ne:POP1980': 0.0,
 u'ne:POP1985': 0.0,
 u'ne:POP1990': 0.0,
 u'ne:POP1995': 0.0,
 u'ne:POP2000': 0.0,
 u'ne:POP2005': 0.0,
 u'ne:POP2010': 0.0,
 u'ne:POP2015': 0.0,
 u'ne:POP2020': 0.0,
 u'ne:POP2025': 0.0,
 u'ne:POP2050': 0.0,
 u'ne:POP_MAX': 19244.0,
 u'ne:POP_MIN': 18691.0,
 u'ne:POP_OTHER': 18691.0,
 u'ne:RANK_MAX': 6.0,
 u'ne:RANK_MIN': 6.0,
 u'ne:SCALERANK': 7.0,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': u'',
 u'ne:UN_FID': 0.0,
 u'ne:UN_LAT': 0.0,
 u'ne:UN_LONG': 0.0,
 u'ne:WORLDCITY': 0.0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039d\u039f\u03a4\u0399\u039f \u0391\u0399\u0393\u0391\u0399\u039f',
 u'qs:a1_alt': u'NOTIO AIGAIO',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'DVDEKANHSOS',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': u'0',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u03a9\u03a3',
 u'qs:loc_alt': u'KVS',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'bos',
          u'bos_x_preferred',
          u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'glg',
          u'glg_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'grc',
          u'grc_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_variant',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'cdo',
          u'cdo_x_preferred',
          u'cym',
          u'cym_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'spa_x_variant',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'isl',
          u'isl_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'ast',
          u'ast_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'wuu',
          u'wuu_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'fao',
          u'fao_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'fry',
          u'fry_x_preferred',
          u'deu_x_variant',
          u'fra_x_variant',
          u'lim',
          u'lim_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'kor_x_variant',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'ile',
          u'ile_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'bre',
          u'bre_x_preferred',
          u'sco',
          u'sco_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'2904',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684659],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 259245,
            u'gp:id': 948091,
            u'qs:id': u'123816',
            u'qs_pg:id': u'918867',
            u'wd:id': u'Q187027'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wd:id',
                u'qs_pg:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'8672e875aee449f1a63081256c92fb59',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101848223,
           u'region_id': 85684659}],
 u'wof:id': 101848223,
 u'wof:lastmodified': 1563278010,
 u'wof:name': u'\u039a\u03a9\u03a3',
 u'wof:parent_id': u'85684659',
 'wof:path': '101/848/223/101848223.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 19244,
 u'wof:population_rank': u'6',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

36.892462, 27.286988, 36.892462, 27.286988

swlon, swlat, nelon, nelat

27.286988, 36.892462, 27.286988, 36.892462

Hierarchy

Other

Log