ΚΑΛΑΜΑΤΑ 101/848/349/101848349.geojson

ΚΑΛΑΜΑΤΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'62',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'66',
 u'counts:names_variant': u'5',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'22.112971,37.04129,22.112971,37.04129',
 u'geom:latitude': 37.04129,
 u'geom:longitude': 22.112971,
 u'geom:max_latitude': u'37.04129',
 u'geom:max_longitude': u'22.112971',
 u'geom:min_latitude': u'37.04129',
 u'geom:min_longitude': u'22.112971',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 54100,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 37.04129,
 u'lbl:longitude': 22.112971,
 u'mps:latitude': 37.04129,
 u'mps:longitude': 22.112971,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'8192',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'mz:min_zoom': 6.0,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0627\u0644\u0627\u0645\u0627\u062a\u0627'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430\u0442\u0430'],
 u'name:bel_x_variant': [u'\u041a\u0430\u043b\u044f\u043c\u0430\u0442\u0430'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u0995\u09be\u09b2\u09be\u09cd\u09ae\u09be\u09a5\u09be'],
 u'name:bos_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430\u0442\u0430'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Kalam\xe1ta'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03b1\u03bb\u03b1\u03bc\u03ac\u03c4\u03b1'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Kalam\xe1ta'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Kalam\xe1ta'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u06a9\u0627\u0644\u0627\u0645\u0627\u062a\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Kalam\xe1ta'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:grc_x_preferred': [u'\u039a\u03b1\u03bb\u03ac\u03bc\u03b1\u03b9'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0a95\u0ab2\u0abe\u0aae\u0abe\u0a9f'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e7\u05dc\u05de\u05d8\u05d4'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0915\u0932\u093e \u092e\u093e\u0924\u093e'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053f\u0561\u056c\u0561\u0574\u0561\u057f\u0561'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Calamata'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30ab\u30e9\u30de\u30bf'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0c95\u0cb2\u0cbe\u0cae\u0ca4\u0cbe'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\uce7c\ub77c\ub9c8\ud0c0'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Calamata'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0915\u0932\u093e\u092e\u093e\u0924\u093e'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430\u0442\u0430'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Kalam\xe1ta'],
 u'name:nld_x_variant': [u'Kalamata'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Kalam\xe1ta'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:pnb_x_preferred': [u'\u06a9\u0627\u0644\u0627\u0645\u0627\u062a\u0627'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Calamata'],
 u'name:por_x_variant': [u'Kalamata'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430\u0442\u0430'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0d9a\u0dbd\u0db8\u0dcf\u0da7\u0dcf'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430\u0442\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0b95\u0bbe\u0bb2\u0bbe\u0bae\u0bbe\u0b9f\u0bbe'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c15\u0c47\u0c32\u0c2e\u0c47\u0c1f'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e41\u0e04\u0e25\u0e32\u0e21\u0e32\u0e17\u0e32'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u043b\u0430\u043c\u0430\u0442\u0430'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Kalmata'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0627\u0644\u0627\u0645\u0627\u062a\u0627'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Kalamata'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u5361\u62c9\u9a6c\u5854'],
 u'ne:ADM0CAP': 0.0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Peloponnisos',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0.0,
 u'ne:CAPALT': 0.0,
 u'ne:CAPIN': u'',
 u'ne:CHANGED': 1.0,
 u'ne:CHECKME': 0.0,
 u'ne:CITYALT': u'',
 u'ne:COMPARE': 0.0,
 u'ne:DIFFASCII': 0.0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'Changed scale rank.',
 u'ne:ELEVATION': 0.0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Populated place',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 261604.0,
 u'ne:GEONAMESNO': u'Geonames ascii name + lat.d + long.d matching.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Kalamata',
 u'ne:GN_POP': 51108.0,
 u'ne:GTOPO30': 32.0,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6.0,
 u'ne:LATITUDE': 37.038914,
 u'ne:LONGITUDE': 22.114195,
 u'ne:LS_MATCH': 1.0,
 u'ne:LS_NAME': u'Kalamata',
 u'ne:MAX_AREAKM': 45.0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 17.0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 22.15,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 21.975,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 37.083333,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 37.016667,
 u'ne:MAX_NATSCA': 20.0,
 u'ne:MAX_PERKM': 63.0,
 u'ne:MAX_PERMI': 39.0,
 u'ne:MAX_POP10': 71823.0,
 u'ne:MAX_POP20': 71823.0,
 u'ne:MAX_POP300': 0.0,
 u'ne:MAX_POP310': 0.0,
 u'ne:MAX_POP50': 0.0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 22.068526,
 u'ne:MEAN_BBYC': 37.046603,
 u'ne:MEGACITY': 0.0,
 u'ne:MEGANAME': u'',
 u'ne:MIN_AREAKM': 45.0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 17.0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 22.15,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 21.975,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 37.083333,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 37.016667,
 u'ne:MIN_PERKM': 63.0,
 u'ne:MIN_PERMI': 39.0,
 u'ne:NAME': u'Kalamata',
 u'ne:NAMEALT': u'',
 u'ne:NAMEASCII': u'Kalamata',
 u'ne:NAMEDIFF': 0.0,
 u'ne:NAMEPAR': u'',
 u'ne:NATSCALE': 30.0,
 u'ne:NOTE': u'',
 u'ne:POP1950': 0.0,
 u'ne:POP1955': 0.0,
 u'ne:POP1960': 0.0,
 u'ne:POP1965': 0.0,
 u'ne:POP1970': 0.0,
 u'ne:POP1975': 0.0,
 u'ne:POP1980': 0.0,
 u'ne:POP1985': 0.0,
 u'ne:POP1990': 0.0,
 u'ne:POP1995': 0.0,
 u'ne:POP2000': 0.0,
 u'ne:POP2005': 0.0,
 u'ne:POP2010': 0.0,
 u'ne:POP2015': 0.0,
 u'ne:POP2020': 0.0,
 u'ne:POP2025': 0.0,
 u'ne:POP2050': 0.0,
 u'ne:POP_MAX': 71823.0,
 u'ne:POP_MIN': 51108.0,
 u'ne:POP_OTHER': 70200.0,
 u'ne:RANK_MAX': 8.0,
 u'ne:RANK_MIN': 8.0,
 u'ne:SCALERANK': 6.0,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': u'',
 u'ne:UN_FID': 0.0,
 u'ne:UN_LAT': 0.0,
 u'ne:UN_LONG': 0.0,
 u'ne:WORLDCITY': 0.0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u03a0\u0395\u039b\u039f\u03a0\u039f\u039d\u039d\u0397\u03a3\u039f\u03a3',
 u'qs:a1_alt': u'PELOPONNHSOS',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'MESSHNIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u0391\u039b\u0391\u039c\u0391\u03a4\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'KALAMATA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'bos',
          u'bos_x_preferred',
          u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_variant',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_variant',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'grc',
          u'grc_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'cym',
          u'cym_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'bel_x_variant',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'pnb',
          u'pnb_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'2356',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684643],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 261604,
            u'gp:id': 950710,
            u'qs:id': u'276750',
            u'qs_pg:id': u'276750',
            u'wd:id': u'Q167895',
            u'wk:page': u'Kalamata'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'd08701fcfa98b8dcd1edbee3e7e76d88',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101848349,
           u'region_id': 85684643}],
 u'wof:id': 101848349,
 u'wof:lastmodified': 1563277999,
 u'wof:name': u'\u039a\u0391\u039b\u0391\u039c\u0391\u03a4\u0391',
 u'wof:parent_id': u'85684643',
 'wof:path': '101/848/349/101848349.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 54100,
 u'wof:population_rank': u'8',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

37.04129, 22.112971, 37.04129, 22.112971

swlon, swlat, nelon, nelat

22.112971, 37.04129, 22.112971, 37.04129

Hierarchy

Other

Log