ΛΑΜΙΑ 101/849/285/101849285.geojson

ΛΑΜΙΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 6,
 u'counts:names_languages': 59,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 63,
 u'counts:names_variant': 5,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0,
 u'geom:area_square_m': 0,
 u'geom:bbox': u'22.429462,38.904019,22.429462,38.904019',
 u'geom:latitude': 38.904019,
 u'geom:longitude': 22.429462,
 u'gn:population': 52006,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:bbox': u'22.409462,38.884019,22.449462,38.924019',
 u'lbl:latitude': 38.904019,
 u'lbl:longitude': 22.429462,
 u'lbl:max_zoom': 14,
 u'lbl:min_zoom': 9.5,
 u'mps:latitude': 38.904019,
 u'mps:longitude': 22.429462,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 7,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0644\u0645\u064a\u0627\u0621'],
 u'name:bel_x_variant': [u'\u041b\u044f\u043c\u0456\u044f'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u09b2\u09be\u09ae\u09bf\u09af\u09bc\u09be'],
 u'name:bos_x_preferred': [u'Lamija'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u043c\u0438\u044f'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'L\xe0mia'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Lam\xeda'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039b\u03b1\u03bc\u03af\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Lam\xeda'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0644\u0627\u0645\u06cc\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Lam\xeda'],
 u'name:fin_x_variant': [u'Lamia'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Lam\xeda'],
 u'name:glg_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0ab2\u0abe\u0aae\u0abf\u0aaf\u0abe'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0932\u093e\u092e\u093f\u0906'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Lam\xeda'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053c\u0561\u0574\u056b\u0561'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:jav_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30e9\u30df\u30a2'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0cb2\u0cbe\u0cae\u0cbf\u0caf\u0cbe'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10da\u10d0\u10db\u10d8\u10d0'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ub77c\ubbf8\uc544'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Lamija'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Lamija'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0932\u093e\u092e\u093f\u0906'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Lam\xeda'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:por_x_preferred': [u'L\xe2mia'],
 u'name:por_x_variant': [u'Lamia'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u043c\u0438\u044f'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0dbd\u0db8\u0dd2\u0dba\u0dcf'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Lam\xeda'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u043c\u0438\u0458\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0bb2\u0bbe\u0bae\u0bbf\u0baf\u0bbe'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c32\u0c2e\u0c3f\u0c2f\u0c3e'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e25\u0e32\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Lamya'],
 u'name:tur_x_variant': [u'Izdin', u'Lamia'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041b\u0430\u043c\u0456\u044f'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0644\u0627\u0645\u06cc\u0627'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Lamia'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u62c9\u7c73\u4e9a'],
 u'ne:ADM0CAP': 0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Stere\xe1 Ell\xe1da',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0,
 u'ne:CAPALT': 0,
 u'ne:CAPIN': None,
 u'ne:CHANGED': 4,
 u'ne:CHECKME': 0,
 u'ne:CITYALT': None,
 u'ne:COMPARE': 0,
 u'ne:DIFFASCII': 0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'Added missing admin-1 capital. Population from GeoNames.',
 u'ne:ELEVATION': 0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Admin-1 capital',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 258620,
 u'ne:GEONAMESNO': u'GeoNames match general.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Lamia',
 u'ne:GN_POP': 47246,
 u'ne:GTOPO30': 75,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6,
 u'ne:LATITUDE': 38.898999,
 u'ne:LONGITUDE': 22.434004,
 u'ne:LS_MATCH': 0,
 u'ne:LS_NAME': None,
 u'ne:MAX_AREAKM': 0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 0,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 0,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 0,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 0,
 u'ne:MAX_NATSCA': 0,
 u'ne:MAX_PERKM': 0,
 u'ne:MAX_PERMI': 0,
 u'ne:MAX_POP10': 0,
 u'ne:MAX_POP20': 0,
 u'ne:MAX_POP300': 0,
 u'ne:MAX_POP310': 0,
 u'ne:MAX_POP50': 0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 0,
 u'ne:MEAN_BBYC': 0,
 u'ne:MEGACITY': 0,
 u'ne:MEGANAME': None,
 u'ne:MIN_AREAKM': 0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 0,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 0,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 0,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 0,
 u'ne:MIN_PERKM': 0,
 u'ne:MIN_PERMI': 0,
 u'ne:NAME': u'Lamia',
 u'ne:NAMEALT': None,
 u'ne:NAMEASCII': u'Lamia',
 u'ne:NAMEDIFF': 1,
 u'ne:NAMEPAR': None,
 u'ne:NATSCALE': 1,
 u'ne:NOTE': None,
 u'ne:POP1950': 0,
 u'ne:POP1955': 0,
 u'ne:POP1960': 0,
 u'ne:POP1965': 0,
 u'ne:POP1970': 0,
 u'ne:POP1975': 0,
 u'ne:POP1980': 0,
 u'ne:POP1985': 0,
 u'ne:POP1990': 0,
 u'ne:POP1995': 0,
 u'ne:POP2000': 0,
 u'ne:POP2005': 0,
 u'ne:POP2010': 0,
 u'ne:POP2015': 0,
 u'ne:POP2020': 0,
 u'ne:POP2025': 0,
 u'ne:POP2050': 0,
 u'ne:POP_MAX': 47246,
 u'ne:POP_MIN': 47246,
 u'ne:POP_OTHER': 0,
 u'ne:RANK_MAX': 7,
 u'ne:RANK_MIN': 7,
 u'ne:SCALERANK': 10,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': None,
 u'ne:UN_FID': 0,
 u'ne:UN_LAT': 0,
 u'ne:UN_LONG': 0,
 u'ne:WORLDCITY': 0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u03a3\u03a4\u0395\u03a1\u0395\u0391 \u0395\u039b\u039b\u0391\u0394\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'STEREA ELLADA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'FUIVTIDA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039b\u0391\u039c\u0399\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'LAMIA',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'nld_x_preferred',
          u'nld',
          u'ben_x_preferred',
          u'rus',
          u'cat_x_preferred',
          u'lav_x_preferred',
          u'tha',
          u'fra',
          u'swe',
          u'glg_x_preferred',
          u'est',
          u'nno_x_preferred',
          u'lit',
          u'kat',
          u'deu_x_preferred',
          u'fas',
          u'hrv',
          u'kan',
          u'por_x_preferred',
          u'hye',
          u'msa_x_preferred',
          u'guj_x_preferred',
          u'vie',
          u'urd',
          u'kor_x_preferred',
          u'lit_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'ind',
          u'ell',
          u'jpn_x_preferred',
          u'eus',
          u'dan_x_preferred',
          u'ron',
          u'slk',
          u'bos',
          u'eng',
          u'ceb',
          u'hrv_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'war',
          u'ind_x_preferred',
          u'srp',
          u'dan',
          u'ron_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'vie_x_preferred',
          u'swe_x_preferred',
          u'slk_x_preferred',
          u'kan_x_preferred',
          u'tur_x_variant',
          u'fin',
          u'est_x_preferred',
          u'mar',
          u'nno',
          u'pol',
          u'lav',
          u'zho',
          u'mar_x_preferred',
          u'sco',
          u'srp_x_preferred',
          u'ben',
          u'ara_x_preferred',
          u'glg',
          u'jav_x_preferred',
          u'ara',
          u'pol_x_preferred',
          u'deu',
          u'hbs_x_preferred',
          u'nob',
          u'ukr_x_preferred',
          u'lat',
          u'nor_x_preferred',
          u'nor',
          u'bul_x_preferred',
          u'cat',
          u'zho_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'ukr',
          u'tel_x_preferred',
          u'spa',
          u'tam_x_preferred',
          u'tel',
          u'hin_x_preferred',
          u'tam',
          u'kor',
          u'bul',
          u'kat_x_preferred',
          u'ita_x_preferred',
          u'lat_x_preferred',
          u'por_x_variant',
          u'jpn',
          u'hbs',
          u'jav',
          u'hye_x_preferred',
          u'msa',
          u'spa_x_preferred',
          u'bel',
          u'war_x_preferred',
          u'bel_x_variant',
          u'nob_x_preferred',
          u'sin',
          u'ces_x_preferred',
          u'fra_x_preferred',
          u'fas_x_preferred',
          u'hun_x_preferred',
          u'bos_x_preferred',
          u'ces',
          u'sin_x_preferred',
          u'hin',
          u'fin_x_preferred',
          u'guj',
          u'eus_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'hun',
          u'sco_x_preferred',
          u'por',
          u'tha_x_preferred',
          u'ita',
          u'fin_x_variant',
          u'ceb_x_preferred'],
 u'wd:latitude': 38.897222,
 u'wd:longitude': 22.431111,
 u'wd:population': 52006,
 u'wd:wordcount': 1290,
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684681],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 258620,
            u'gp:id': 954997,
            u'loc:id': u'n92006539',
            u'qs_pg:id': 202512,
            u'wd:id': u'Q192980',
            u'wk:page': u'Lamia (city)'},
 u'wof:concordances_alt': {u'qs_pg:id': 1101031},
 u'wof:concordances_sources': [u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'loc:id',
                u'qs_pg:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes', u'quattroshapes_pg'],
 u'wof:geomhash': u'c2adb3fc8f546646e7e7ba6a849f76ef',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101849285,
           u'region_id': 85684681}],
 u'wof:id': 101849285,
 u'wof:lastmodified': 1582360200,
 u'wof:name': u'\u039b\u0391\u039c\u0399\u0391',
 u'wof:parent_id': 85684681,
 'wof:path': '101/849/285/101849285.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 52006,
 u'wof:population_rank': 8,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

38.904019, 22.429462, 38.904019, 22.429462

swlon, swlat, nelon, nelat

22.429462, 38.904019, 22.429462, 38.904019

Hierarchy

Other

Log