ΚΟΡΙΝΘΟΣ 101/849/665/101849665.geojson

ΚΟΡΙΝΘΟΣ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 8,
 u'counts:names_languages': 79,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 89,
 u'counts:names_variant': 8,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0,
 u'geom:area_square_m': 0,
 u'geom:bbox': u'22.929668,37.939095,22.929668,37.939095',
 u'geom:latitude': 37.939095,
 u'geom:longitude': 22.929668,
 u'gn:population': 30176,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:bbox': u'22.909668,37.919095,22.949668,37.959095',
 u'lbl:latitude': 37.939095,
 u'lbl:longitude': 22.929668,
 u'lbl:max_zoom': 14,
 u'lbl:min_zoom': 10,
 u'mps:latitude': 37.939095,
 u'mps:longitude': 22.929668,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': -1,
 u'mz:min_zoom': 9,
 u'name:afr_x_preferred': [u'Korinthe'],
 u'name:afr_x_variant': [u'Korinte'],
 u'name:als_x_preferred': [u'Korinth'],
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0648\u0631\u0646\u062b'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u0413\u043e\u0440\u0430\u0434 \u041a\u0430\u0440\u044b\u043d\u0444'],
 u'name:bel_x_variant': [u'\u041a\u0430\u0440\u044b\u043d\u0444'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u0995\u09cb\u09b0\u09bf\u09a8\u09cd\u09a5'],
 u'name:bis_x_preferred': [u'Korin'],
 u'name:bos_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:bpy_x_preferred': [u'\u0995\u09cb\u09b0\u09bf\u09a8\u099f\u09cb'],
 u'name:bre_x_preferred': [u'Korinthos'],
 u'name:bre_x_variant': [u'Korintos'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0442'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Corint'],
 u'name:cdo_x_preferred': [u'G\u014f\u0324-l\xecng-d\u014f\u0324'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'K\xf3rinthos'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:chu_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u0457\u043d\u0473\u044a'],
 u'name:chu_x_variant': [u'\u041a\u043e\u0440\u0456\u043d\u0473\u044a'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Corinth'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Korinth'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Korinth'],
 u'name:ell_x_historical': [u'\u039d\u03ad\u03b1 \u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u039d\u03ad\u03b1 \u039a\u03cc\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Corinth'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Korinto'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Korinto'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u06a9\u0648\u0631\u06cc\u0646\u062a\u0648\u0633'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'K\xf3rinthos'],
 u'name:fin_x_variant': [u'Korintti'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Corinthe'],
 u'name:fry_x_preferred': [u'Korinte'],
 u'name:gle_x_preferred': [u'An Choraint'],
 u'name:gsw_x_preferred': [u'Korinth'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0a95\u0acb\u0ab0\u0abf\u0aa8\u0acd\u0aa5'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e7\u05d5\u05e8\u05d9\u05e0\u05ea\u05d5\u05e1'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0915\u0941\u0930\u093f\u0928\u094d\u0925'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Korinthosz'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053f\u0578\u0580\u056b\u0576\u0569\u0578\u057d'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Korintus'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Corinto'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30b3\u30ea\u30f3\u30c8\u30b9'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0c95\u0cca\u0cb0\u0cbf\u0c82\u0ca4\u0ccd'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10d9\u10dd\u10e0\u10d8\u10dc\u10d7\u10d8'],
 u'name:kir_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0444'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ucf54\ub9b0\ud1a0\uc2a4'],
 u'name:lat_x_historical': [u'Ephyra'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Corinthus'],
 u'name:lat_x_variant': [u'Ephyra'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Korinta'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Korintas'],
 u'name:ltz_x_preferred': [u'Korinth'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0915\u0949\u0930\u093f\u0902\u0925'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Corinth'],
 u'name:nds_x_preferred': [u'Korinth'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Korinthe'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:oci_x_preferred': [u'Corint'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Korynt'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Corinto'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Corint'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0444'],
 u'name:scn_x_preferred': [u'Corintu'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Corinth'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0d9a\u0ddd\u0dbb\u0dd2\u0db1\u0dca\u0dad\u0dca'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Corinto'],
 u'name:spa_x_variant': [u'Corintia'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Korinti'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0442'],
 u'name:swa_x_preferred': [u'Korintho'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Korinth'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0b95\u0bca\u0bb0\u0bbf\u0ba8\u0bcd'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c15\u0c4b\u0c30\u0c3f\u0c02\u0c24\u0c4d'],
 u'name:tgl_x_preferred': [u'Corinto'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e04\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e4c'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Korint'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0444'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0648\u0631\u06cc\u0646\u062a\u06be'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Korinthos'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Korinthos'],
 u'name:wol_x_preferred': [u'Korent'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u79d1\u6797\u65af'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u03a0\u0395\u039b\u039f\u03a0\u039f\u039d\u039d\u0397\u03a3\u039f\u03a3',
 u'qs:a1_alt': u'PELOPONNHSOS',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'KORINUIA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u039f\u03a1\u0399\u039d\u0398\u039f\u03a3',
 u'qs:loc_alt': u'KORINUOS',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'cdo',
          u'sin',
          u'fin_x_preferred',
          u'hye_x_preferred',
          u'kat',
          u'srp_x_preferred',
          u'heb',
          u'ell_x_historical',
          u'wol_x_preferred',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ell',
          u'msa_x_preferred',
          u'ltz',
          u'hye',
          u'swe',
          u'kor',
          u'kat_x_preferred',
          u'lit',
          u'slk',
          u'eus_x_preferred',
          u'eng',
          u'ben',
          u'msa',
          u'kan_x_preferred',
          u'rus',
          u'chu_x_preferred',
          u'kir_x_preferred',
          u'slv_x_preferred',
          u'ara_x_preferred',
          u'fra',
          u'bis',
          u'nob',
          u'oci_x_preferred',
          u'jpn',
          u'ita_x_preferred',
          u'ita',
          u'bos',
          u'tam',
          u'spa',
          u'hrv',
          u'cat',
          u'gle_x_preferred',
          u'tam_x_preferred',
          u'guj_x_preferred',
          u'deu_x_preferred',
          u'kor_x_preferred',
          u'srp',
          u'afr_x_preferred',
          u'cym_x_preferred',
          u'por_x_preferred',
          u'sin_x_preferred',
          u'nno',
          u'bel_x_preferred',
          u'vie',
          u'lit_x_preferred',
          u'als',
          u'ceb',
          u'zho_x_preferred',
          u'eus',
          u'por',
          u'nds_x_preferred',
          u'sqi_x_preferred',
          u'spa_x_preferred',
          u'guj',
          u'ind',
          u'spa_x_variant',
          u'hun_x_preferred',
          u'fry',
          u'fin_x_variant',
          u'swa_x_preferred',
          u'als_x_preferred',
          u'epo_x_preferred',
          u'tur_x_preferred',
          u'dan',
          u'kir',
          u'scn',
          u'lat',
          u'bel',
          u'hin',
          u'lat_x_preferred',
          u'mar_x_preferred',
          u'ltz_x_preferred',
          u'bul_x_preferred',
          u'war',
          u'lav_x_preferred',
          u'afr_x_variant',
          u'heb_x_preferred',
          u'ind_x_preferred',
          u'bre_x_preferred',
          u'kan',
          u'bos_x_preferred',
          u'nld_x_preferred',
          u'tgl',
          u'swa',
          u'dan_x_preferred',
          u'cym',
          u'cat_x_preferred',
          u'tgl_x_preferred',
          u'afr',
          u'gsw_x_preferred',
          u'tur',
          u'mar',
          u'scn_x_preferred',
          u'nor_x_preferred',
          u'nld',
          u'nob_x_preferred',
          u'cdo_x_preferred',
          u'tha',
          u'gsw',
          u'fra_x_preferred',
          u'hin_x_preferred',
          u'hbs',
          u'war_x_preferred',
          u'slk_x_preferred',
          u'bpy_x_preferred',
          u'bel_x_variant',
          u'eng_x_preferred',
          u'nds',
          u'urd_x_preferred',
          u'lat_x_historical',
          u'bul',
          u'hun',
          u'chu_x_variant',
          u'fas_x_preferred',
          u'oci',
          u'ces',
          u'ron_x_preferred',
          u'fin',
          u'lat_x_variant',
          u'nno_x_preferred',
          u'fas',
          u'hbs_x_preferred',
          u'urd',
          u'bis_x_preferred',
          u'ara',
          u'wol',
          u'epo',
          u'bre_x_variant',
          u'bpy',
          u'sco_x_preferred',
          u'ben_x_preferred',
          u'swe_x_preferred',
          u'sqi',
          u'zho',
          u'lav',
          u'ell_x_variant',
          u'nor',
          u'pol',
          u'deu',
          u'gle',
          u'ces_x_preferred',
          u'fry_x_preferred',
          u'hrv_x_preferred',
          u'slv',
          u'ukr_x_preferred',
          u'bre',
          u'ron',
          u'tha_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'ukr',
          u'chu',
          u'tel_x_preferred',
          u'tel',
          u'ceb_x_preferred',
          u'sco',
          u'ell_x_preferred',
          u'vie_x_preferred',
          u'pol_x_preferred'],
 u'wd:latitude': 37.933333,
 u'wd:longitude': 22.933333,
 u'wd:population': 38132,
 u'wd:wordcount': 1244,
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684643],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'dbp:id': u'Corinth',
            u'fb:id': u'en.corinth',
            u'gn:id': 259289,
            u'gp:id': 948094,
            u'nyt:id': u'19586528211307252261',
            u'qs_pg:id': 202552,
            u'wd:id': u'Q103011',
            u'wk:page': u'Corinth'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'nyt:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'dbp:id',
                u'fb:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes', u'quattroshapes_pg'],
 u'wof:geomhash': u'28584ac43457a9a8a1c40911924f6c27',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101849665,
           u'region_id': 85684643}],
 u'wof:id': 101849665,
 u'wof:lastmodified': 1582360201,
 u'wof:name': u'\u039a\u039f\u03a1\u0399\u039d\u0398\u039f\u03a3',
 u'wof:parent_id': 85684643,
 'wof:path': '101/849/665/101849665.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 38132,
 u'wof:population_rank': 7,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

37.939095, 22.929668, 37.939095, 22.929668

swlon, swlat, nelon, nelat

22.929668, 37.939095, 22.929668, 37.939095

Hierarchy

Other

Log