ΠΡΕΒΕΖΑ 101/850/211/101850211.geojson

ΠΡΕΒΕΖΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 5,
 u'counts:names_languages': 58,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 64,
 u'counts:names_variant': 6,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0,
 u'geom:area_square_m': 0,
 u'geom:bbox': u'20.743627,38.963302,20.743627,38.963302',
 u'geom:latitude': 38.963302,
 u'geom:longitude': 20.743627,
 u'gn:population': 17283,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:bbox': u'20.723627,38.943302,20.763627,38.983302',
 u'lbl:latitude': 38.963302,
 u'lbl:longitude': 20.743627,
 u'lbl:max_zoom': 15,
 u'lbl:min_zoom': 10.5,
 u'mps:latitude': 38.963302,
 u'mps:longitude': 20.743627,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 10,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0628\u0631\u0648\u0632\u0629'],
 u'name:bak_x_preferred': [u'\u041f\u0440\u0435\u0432\u0435\u0437\u0430'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u09aa\u09cd\u09b0\u09c7\u09ad\u09c7\u099c\u09be'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041f\u0440\u0435\u0432\u0435\u0437\u0430'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:deu_x_variant': [u'Prevesa'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a0\u03c1\u03ad\u03b2\u03b5\u03b6\u03b1'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Prevezo'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u067e\u0631\u0648\u0632\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:fra_x_variant': [u'Pr\xe9v\xe9za'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0aaa\u0acd\u0ab0\u0ac7\u0ab5\u0ac7\u0a9d\u0abe'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e4\u05e8\u05d1\u05d6\u05d4'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u092a\u094d\u0930\u0947\u0935\u0947\u091c\u093c'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:hrv_x_variant': [u'Prefektura Preveza'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054a\u0580\u0587\u0565\u0566\u0561'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Prevesa'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30d7\u30ec\u30f4\u30a7\u30b6'],
 u'name:jpn_x_variant': [u'\u30d7\u30ec\u30f4\u30a7\u30b6\u770c'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0caa\u0ccd\u0cb0\u0cc6\u0cb5\u0cc6\u0c9d'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud504\ub808\ubca0\uc790'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Prebeza'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Prevezos nomas'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u092a\u094d\u0930\u0940\u0935\u091d\u093e'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041f\u0440\u0435\u0432\u0435\u0437\u0430'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:ota_x_preferred': [u'\u067e\u0631\u0648\u0632\u0647'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Preweza'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041f\u0440\u0435\u0432\u0435\u0437\u0430'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0db4\u0dca\u200d\u0dbb\u0dc0\u0dda\u0dc3\u0dcf'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Pr\xe9veza'],
 u'name:spa_x_variant': [u'Preveza'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041f\u0440\u0435\u0432\u0435\u0437\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0baa\u0bbf\u0bb0\u0bbf\u0bb5\u0bcd\u0b9c\u0bbe'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c2a\u0c4d\u0c30\u0c46\u0c35\u0c47\u0c1c\u0c3e'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1f\u0e40\u0e0b'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Preveze'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041f\u0440\u0435\u0432\u0435\u0437\u0430'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u067e\u0631\u06cc\u0648\u06cc\u0632\u0627'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Preveza'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u666e\u96f7\u97cb\u624e'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0397\u03a0\u0395\u0399\u03a1\u039f\u03a3',
 u'qs:a1_alt': u'HPEIROS',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'PREBEZA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a0\u03a1\u0395\u0392\u0395\u0396\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'PREBEZA',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'hin',
          u'ita',
          u'sin',
          u'sco',
          u'hrv_x_variant',
          u'kor_x_preferred',
          u'war',
          u'tel_x_preferred',
          u'epo_x_preferred',
          u'jpn',
          u'sco_x_preferred',
          u'ron',
          u'nob',
          u'eus',
          u'slv_x_preferred',
          u'sin_x_preferred',
          u'fra',
          u'lat_x_preferred',
          u'hbs_x_preferred',
          u'lav',
          u'urd',
          u'kan_x_preferred',
          u'bul_x_preferred',
          u'pol',
          u'nob_x_preferred',
          u'est',
          u'kan',
          u'pol_x_preferred',
          u'sqi',
          u'ara_x_preferred',
          u'eus_x_preferred',
          u'ota_x_preferred',
          u'swe',
          u'guj',
          u'msa_x_preferred',
          u'tur_x_preferred',
          u'tha_x_preferred',
          u'srp',
          u'ben_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'tur',
          u'fas',
          u'heb',
          u'kor',
          u'lit',
          u'heb_x_preferred',
          u'tam',
          u'ukr',
          u'mkd',
          u'zho',
          u'nld_x_preferred',
          u'war_x_preferred',
          u'cat_x_preferred',
          u'fas_x_preferred',
          u'mar_x_preferred',
          u'epo',
          u'ell_x_variant',
          u'hye_x_preferred',
          u'zho_x_preferred',
          u'dan',
          u'nno_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_variant',
          u'ita_x_preferred',
          u'jpn_x_preferred',
          u'msa',
          u'mkd_x_preferred',
          u'fra_x_preferred',
          u'guj_x_preferred',
          u'ind',
          u'nld',
          u'est_x_preferred',
          u'hbs',
          u'deu_x_preferred',
          u'por',
          u'tha',
          u'spa_x_preferred',
          u'hrv_x_preferred',
          u'spa_x_variant',
          u'hye',
          u'lav_x_preferred',
          u'bak',
          u'jpn_x_variant',
          u'fin_x_preferred',
          u'eng',
          u'tel',
          u'srp_x_preferred',
          u'cat',
          u'lat',
          u'rus',
          u'vie',
          u'lit_x_preferred',
          u'ukr_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'mar',
          u'ell',
          u'ota',
          u'hin_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'ron_x_preferred',
          u'fin',
          u'hrv',
          u'slv',
          u'swe_x_preferred',
          u'por_x_preferred',
          u'tam_x_preferred',
          u'fra_x_variant',
          u'ben',
          u'nno',
          u'dan_x_preferred',
          u'bak_x_preferred',
          u'sqi_x_preferred',
          u'bul',
          u'hun_x_preferred',
          u'ind_x_preferred',
          u'ceb_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara',
          u'vie_x_preferred',
          u'hun',
          u'spa'],
 u'wd:latitude': 38.95,
 u'wd:longitude': 20.75,
 u'wd:population': 19042,
 u'wd:wordcount': 4326,
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684631],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 254698,
            u'gp:id': 966070,
            u'qs_pg:id': 307407,
            u'wd:id': u'Q213898',
            u'wk:page': u'Preveza'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes', u'quattroshapes_pg'],
 u'wof:geomhash': u'eaf553698da2d8ca5bcbfb706c3e6993',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101850211,
           u'region_id': 85684631}],
 u'wof:id': 101850211,
 u'wof:lastmodified': 1582360188,
 u'wof:name': u'\u03a0\u03a1\u0395\u0392\u0395\u0396\u0391',
 u'wof:parent_id': 85684631,
 'wof:path': '101/850/211/101850211.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 19042,
 u'wof:population_rank': 6,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

38.963302, 20.743627, 38.963302, 20.743627

swlon, swlat, nelon, nelat

20.743627, 38.963302, 20.743627, 38.963302

Hierarchy

Other

Log