ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ 101/855/047/101855047.geojson

ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 5,
 u'counts:names_languages': 32,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 39,
 u'counts:names_variant': 8,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0,
 u'geom:area_square_m': 0,
 u'geom:bbox': u'21.677267,40.513821,21.677267,40.513821',
 u'geom:latitude': 40.513821,
 u'geom:longitude': 21.677267,
 u'gn:population': 30045,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:bbox': u'21.657267,40.493821,21.697267,40.533821',
 u'lbl:latitude': 40.513821,
 u'lbl:longitude': 21.677267,
 u'lbl:max_zoom': 14,
 u'lbl:min_zoom': 10,
 u'mps:latitude': 40.513821,
 u'mps:longitude': 21.677267,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 9,
 u'name:afr_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0628\u062a\u0648\u0644\u0645\u0627\u064a\u0630\u0627'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0439\u043b\u044f\u0440\u0438'],
 u'name:bul_x_variant': [u'\u041f\u0442\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430\u0438\u0434\u0430'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a0\u03c4\u03bf\u03bb\u03b5\u03bc\u03b1\u0390\u03b4\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u067e\u062a\u0648\u0644\u0645\u0627\u0626\u06cc\u062f\u0627'],
 u'name:fas_x_variant': [u'\u062a\u0648\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0626\u06cc\u0632\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Ptolema\u1e2fda'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Ptolema\xefda'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054a\u057f\u0572\u0578\u0574\u0561\u0575\u056b\u057d'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30d7\u30c8\u30ec\u30de\u30a4\u30c0'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud504\ud1a8\ub808\ub9c8\uc774\ub2e4'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Ptolemais'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041a\u0430\u0458\u043b\u0430\u0440\u0438'],
 u'name:mkd_x_variant': [u'\u041f\u0442\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430\u0438\u0434\u0430',
             u'\u041a\u0430\u0458\u043b\u0430\u0440'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Ptolema\xedda'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Ptolemais'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041f\u0442\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430\u0438\u0434\u0430'],
 u'name:rus_x_variant': [u'\u041f\u0442\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430\u0438\u0441'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Ptolemaidha'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041f\u0442\u043e\u043b\u0435\u043c\u0435\u0434\u0430'],
 u'name:srp_x_variant': [u'Ptolemaida',
             u'\u041f\u0442\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430\u0438\u0434\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Ptolemaida'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Kay\u0131lar'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041f\u0442\u043e\u043b\u0435\u043c\u0430\u0457\u0434\u0430'],
 u'name:und_x_variant': [u'Ka\xefl\xe1ria'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u067e\u062a\u0648\u0644\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u062f\u0627'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u666e\u6258\u840a\u9081\u9054'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0394\u03a5\u03a4\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'DYTIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'KOZANH',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a0\u03a4\u039f\u039b\u0395\u039c\u0391\u0399\u03a3',
 u'qs:loc_alt': u'PTOLEMAIS',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'sqi',
          u'lit_x_preferred',
          u'srp_x_preferred',
          u'tur_x_preferred',
          u'fin_x_preferred',
          u'lat',
          u'ita',
          u'fas',
          u'ukr_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ara_x_preferred',
          u'bul_x_preferred',
          u'ron_x_preferred',
          u'lit',
          u'ell_x_preferred',
          u'rus_x_variant',
          u'srp_x_variant',
          u'kor',
          u'zho',
          u'bul_x_variant',
          u'spa_x_preferred',
          u'nld_x_preferred',
          u'eng',
          u'srp',
          u'ita_x_preferred',
          u'fas_x_variant',
          u'bul',
          u'fra_x_preferred',
          u'ara',
          u'hbs_x_preferred',
          u'nno_x_preferred',
          u'hye',
          u'rus_x_preferred',
          u'zho_x_preferred',
          u'jpn_x_preferred',
          u'afr_x_preferred',
          u'ces',
          u'lat_x_preferred',
          u'kor_x_preferred',
          u'ron',
          u'fin',
          u'urd',
          u'sqi_x_preferred',
          u'mkd_x_variant',
          u'swe_x_preferred',
          u'ces_x_preferred',
          u'hbs',
          u'pol',
          u'hye_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'rus',
          u'fra',
          u'mkd',
          u'ell',
          u'pol_x_preferred',
          u'fas_x_preferred',
          u'swe',
          u'spa',
          u'nld',
          u'und_x_variant',
          u'deu_x_preferred',
          u'nno',
          u'urd_x_preferred',
          u'jpn',
          u'afr',
          u'deu',
          u'und',
          u'mkd_x_preferred',
          u'tur'],
 u'wd:wordcount': 1122,
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684627],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 734426,
            u'gp:id': 91672733,
            u'qs_pg:id': 1028784,
            u'wd:id': u'Q573182',
            u'wk:page': u'Ptolemaida'},
 u'wof:concordances_sources': [u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'wof:geomhash': u'e962553e701b5b4f50d49656befc1e84',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101855047,
           u'region_id': 85684627}],
 u'wof:id': 101855047,
 u'wof:lastmodified': 1582360203,
 u'wof:name': u'\u03a0\u03a4\u039f\u039b\u0395\u039c\u0391\u0399\u03a3',
 u'wof:parent_id': 85684627,
 'wof:path': '101/855/047/101855047.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 30045,
 u'wof:population_rank': 7,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.513821, 21.677267, 40.513821, 21.677267

swlon, swlat, nelon, nelat

21.677267, 40.513821, 21.677267, 40.513821

Hierarchy

Other

Log