ΚΟΖΑΝΗ 101/855/071/101855071.geojson

ΚΟΖΑΝΗ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'5',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'60',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'63',
 u'counts:names_variant': u'4',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'21.788841,40.301712,21.788841,40.301712',
 u'geom:latitude': 40.301712,
 u'geom:longitude': 21.788841,
 u'geom:max_latitude': u'40.301712',
 u'geom:max_longitude': u'21.788841',
 u'geom:min_latitude': u'40.301712',
 u'geom:min_longitude': u'21.788841',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 36481,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 40.301712,
 u'lbl:longitude': 21.788841,
 u'mps:latitude': 40.301712,
 u'mps:longitude': 21.788841,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0648\u0632\u0627\u0646\u064a'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u0995\u09cb\u09af\u09be\u09a8\u09bf'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0436\u0430\u043d\u0438'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Dimos Kozani'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03bf\u03b6\u03ac\u03bd\u03b7'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Kozano'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Koz\xe1ni'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u06a9\u0648\u0632\u0627\u0646\u06cc'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Koz\xe1ni'],
 u'name:fin_x_variant': [u'Kozani'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0a95\u0acb\u0a9d\u0abe\u0aa8\u0ac0'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e7\u05d5\u05d6\u05d0\u05e0\u05d9'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0915\u094b\u091c\u093e\u0928\u0940'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Koz\xe1ni'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30b3\u30b6\u30cb'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0c95\u0cca\u0c9d\u0cbe\u0ca8\u0cbf'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ucf54\uc790\ub2c8'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Cozane'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Kozan\u0117'],
 u'name:lmo_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0915\u094b\u091d\u093e\u0928\u0940'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0436\u0430\u043d\u0438'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Koz\xe1ni'],
 u'name:nno_x_variant': [u'Kozani'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Cozani'],
 u'name:por_x_variant': [u'Kozani'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0437\u0430\u043d\u0438'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0d9a\u0ddc\u0dc3\u0dcf\u0db1\u0dd2'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0436\u0430\u043d\u0438'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0b95\u0bcb\u0b9a\u0bbe\u0ba8\u0bc0'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c15\u0c4a\u0c1c\u0c3e\u0c28\u0c3f'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e42\u0e04\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e35'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0437\u0430\u043d\u0456'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Koz\xe1ni'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0648\u0632\u0627\u0646\u06cc'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Kozani'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u79d1\u624e\u5c3c'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0394\u03a5\u03a4\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'DYTIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'KOZANH',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u039f\u0396\u0391\u039d\u0397',
 u'qs:loc_alt': u'KOZANH',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_variant',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'lmo',
          u'lmo_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'sqi',
          u'sqi_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_variant',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_preferred',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'nno_x_variant',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'sco',
          u'sco_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:latitude': u'40.3',
 u'wd:longitude': u'21.783333',
 u'wd:population': u'55926',
 u'wd:wordcount': u'2807',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684627],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 735563,
            u'gp:id': 954556,
            u'qs:id': u'349873',
            u'qs_pg:id': u'1100957',
            u'wd:id': u'Q180176'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs:id',
                u'wd:id',
                u'qs_pg:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'ee9b6506c1e2483b07d8fce7ae5f060d',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101855071,
           u'region_id': 85684627}],
 u'wof:id': 101855071,
 u'wof:lastmodified': 1563278137,
 u'wof:name': u'\u039a\u039f\u0396\u0391\u039d\u0397',
 u'wof:parent_id': u'85684627',
 'wof:path': '101/855/071/101855071.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 55926,
 u'wof:population_rank': u'8',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.301712, 21.788841, 40.301712, 21.788841

swlon, swlat, nelon, nelat

21.788841, 40.301712, 21.788841, 40.301712

Hierarchy

Other

Log