ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 101/855/113/101855113.geojson

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'6',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'31',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'35',
 u'counts:names_variant': u'5',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'23.440209,40.377014,23.440209,40.377014',
 u'geom:latitude': 40.377014,
 u'geom:longitude': 23.440209,
 u'geom:max_latitude': u'40.377014',
 u'geom:max_longitude': u'23.440209',
 u'geom:min_latitude': u'40.377014',
 u'geom:min_longitude': u'23.440209',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 10000,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 40.377014,
 u'lbl:longitude': 23.440209,
 u'mps:latitude': 40.377014,
 u'mps:longitude': 23.440209,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'4096',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'mz:min_zoom': 7.0,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0628\u0648\u0644\u064a\u063a\u064a\u0631\u0648\u0633'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041f\u043e\u043b\u0438\u0433\u0438\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a0\u03bf\u03bb\u03cd\u03b3\u03c5\u03c1\u03bf\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Pol\xfdgyros'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:est_x_preferred': [u'Pol\xfdgyros'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Pol\xfdgyros'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Poligiros'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Poligiros'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30dd\u30ea\u30ae\u30ed\u30b9'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud3f4\ub9ac\uc774\ub85c\uc2a4'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Polygyrus'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Poligyras'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041f\u043e\u043b\u0438\u0433\u0435\u0440\u043e'],
 u'name:mkd_x_variant': [u'\u041f\u043e\u043b\u0438\u0433\u0438\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Pol\xfdjyros'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Polijiros'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Pol\xedgiros'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041f\u043e\u043b\u0438\u0439\u0438\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:rus_x_variant': [u'\u0414\u0435\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Pol\xedgiros'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041f\u043e\u043b\u0438\u0433\u0438\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:srp_x_variant': [u'\u0414\u0435\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Polyoroz'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041f\u043e\u043b\u0456\u0457\u0440\u043e\u0441'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Pil\xedyiros'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Polygyros'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u6ce2\u5229\u4f0a\u7f57\u65af'],
 u'ne:ADM0CAP': 0.0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Kentriki Makedonia',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0.0,
 u'ne:CAPALT': 0.0,
 u'ne:CAPIN': u'',
 u'ne:CHANGED': 4.0,
 u'ne:CHECKME': 0.0,
 u'ne:CITYALT': u'',
 u'ne:COMPARE': 0.0,
 u'ne:DIFFASCII': 0.0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'Added missing admin-1 capital. Population from GeoNames.',
 u'ne:ELEVATION': 0.0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Admin-1 capital',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 734517.0,
 u'ne:GEONAMESNO': u'GeoNames match general.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Polygyros',
 u'ne:GN_POP': 5258.0,
 u'ne:GTOPO30': 540.0,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6.0,
 u'ne:LATITUDE': 40.381002,
 u'ne:LONGITUDE': 23.453001,
 u'ne:LS_MATCH': 0.0,
 u'ne:LS_NAME': u'',
 u'ne:MAX_AREAKM': 0.0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 0.0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 0.0,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 0.0,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 0.0,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 0.0,
 u'ne:MAX_NATSCA': 0.0,
 u'ne:MAX_PERKM': 0.0,
 u'ne:MAX_PERMI': 0.0,
 u'ne:MAX_POP10': 0.0,
 u'ne:MAX_POP20': 0.0,
 u'ne:MAX_POP300': 0.0,
 u'ne:MAX_POP310': 0.0,
 u'ne:MAX_POP50': 0.0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 0.0,
 u'ne:MEAN_BBYC': 0.0,
 u'ne:MEGACITY': 0.0,
 u'ne:MEGANAME': u'',
 u'ne:MIN_AREAKM': 0.0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 0.0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 0.0,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 0.0,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 0.0,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 0.0,
 u'ne:MIN_PERKM': 0.0,
 u'ne:MIN_PERMI': 0.0,
 u'ne:NAME': u'Polygyros',
 u'ne:NAMEALT': u'',
 u'ne:NAMEASCII': u'Polygyros',
 u'ne:NAMEDIFF': 1.0,
 u'ne:NAMEPAR': u'',
 u'ne:NATSCALE': 1.0,
 u'ne:NOTE': u'',
 u'ne:POP1950': 0.0,
 u'ne:POP1955': 0.0,
 u'ne:POP1960': 0.0,
 u'ne:POP1965': 0.0,
 u'ne:POP1970': 0.0,
 u'ne:POP1975': 0.0,
 u'ne:POP1980': 0.0,
 u'ne:POP1985': 0.0,
 u'ne:POP1990': 0.0,
 u'ne:POP1995': 0.0,
 u'ne:POP2000': 0.0,
 u'ne:POP2005': 0.0,
 u'ne:POP2010': 0.0,
 u'ne:POP2015': 0.0,
 u'ne:POP2020': 0.0,
 u'ne:POP2025': 0.0,
 u'ne:POP2050': 0.0,
 u'ne:POP_MAX': 5258.0,
 u'ne:POP_MIN': 5258.0,
 u'ne:POP_OTHER': 0.0,
 u'ne:RANK_MAX': 5.0,
 u'ne:RANK_MIN': 5.0,
 u'ne:SCALERANK': 10.0,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': u'',
 u'ne:UN_FID': 0.0,
 u'ne:UN_LAT': 0.0,
 u'ne:UN_LONG': 0.0,
 u'ne:WORLDCITY': 0.0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u039a\u0395\u039d\u03a4\u03a1\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'KENTRIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'XALKIDIKH',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:id': u'0',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a0\u039f\u039b\u03a5\u0393\u03a5\u03a1\u039f\u03a3',
 u'qs:loc_alt': u'POLYGYROS',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_variant',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'mkd_x_variant',
          u'srp_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'rus_x_variant'],
 u'wd:wordcount': u'589',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684637],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 254894,
            u'gp:id': 966140,
            u'qs:id': u'275645',
            u'qs_pg:id': u'233949',
            u'wd:id': u'Q14201950',
            u'wk:page': u'Polygyros'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'gn:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'7ce2633186033852e45d8ae2b3ca34c1',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101855113,
           u'region_id': 85684637}],
 u'wof:id': 101855113,
 u'wof:lastmodified': 1563278167,
 u'wof:name': u'\u03a0\u039f\u039b\u03a5\u0393\u03a5\u03a1\u039f\u03a3',
 u'wof:parent_id': u'85684637',
 'wof:path': '101/855/113/101855113.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 10000,
 u'wof:population_rank': u'6',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.377014, 23.440209, 40.377014, 23.440209

swlon, swlat, nelon, nelat

23.440209, 40.377014, 23.440209, 40.377014

Hierarchy

Other

Log