ΦΛΩΡΙΝΑ 101/857/451/101857451.geojson

ΦΛΩΡΙΝΑ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 5,
 u'counts:names_languages': 54,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 57,
 u'counts:names_variant': 4,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0,
 u'geom:area_square_m': 0,
 u'geom:bbox': u'21.405512,40.78014,21.405512,40.78014',
 u'geom:latitude': 40.78014,
 u'geom:longitude': 21.405512,
 u'gn:population': 17686,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:bbox': u'21.385512,40.76014,21.425512,40.80014',
 u'lbl:latitude': 40.78014,
 u'lbl:longitude': 21.405512,
 u'lbl:max_zoom': 15,
 u'lbl:min_zoom': 10.5,
 u'mps:latitude': 40.78014,
 u'mps:longitude': 21.405512,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:min_zoom': 10,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0641\u0644\u0648\u0631\u064a\u0646\u0627'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u09ab\u09cd\u09b2\u09cb\u09b0\u09bf\u09a8\u09be'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041b\u0435\u0440\u0438\u043d'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Fl\xf3rina'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:chu_x_preferred': [u'\u041b\u0454\u0440\u0438\u043d\u044a'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u03a6\u03bb\u03ce\u03c1\u03b9\u03bd\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0641\u0644\u0648\u0631\u06cc\u0646\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Fl\xf3rina'],
 u'name:fin_x_variant': [u'Florina'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Fl\xf3rina'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0aab\u0acd\u0ab2\u0acb\u0ab0\u0ac0\u0aa8\u0abe'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e4\u05dc\u05d5\u05e8\u05d9\u05e0\u05d4'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u092b\u094d\u0932\u094b\u0930\u093f\u0928\u093e'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Fl\xf3rina'],
 u'name:hun_x_variant': [u'Lerin'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30d5\u30ed\u30ea\u30ca'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0cab\u0ccd\u0cb2\u0ccb\u0cb0\u0cbf\u0ca8'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud50c\ub85c\ub9ac\ub098'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:ltz_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u092b\u094d\u0932\u094b\u0930\u093f\u0928\u093e'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041b\u0435\u0440\u0438\u043d'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Fl\xf3rina'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u0424\u043b\u043e\u0440\u0438\u043d\u0430'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0dc6\u0dca\u0dbd\u0ddc\u0dbb\u0dd2\u0db1\u0dcf'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Fl\xf3rina'],
 u'name:spa_x_variant': [u'Florina'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Follorina'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041b\u0435\u0440\u0438\u043d'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0baa\u0bc1\u0bb3\u0bcb\u0bb0\u0bbf\u0ba9\u0bbe'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c2b\u0c4d\u0c32\u0c4b\u0c30\u0c3f\u0c28'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e1f\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e19\u0e32'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u0424\u043b\u043e\u0440\u0438\u043d\u0430'],
 u'name:und_x_variant': [u'Plorina'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0641\u0644\u0648\u0631\u06cc\u0646\u0627'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Florina'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u5f17\u52de\u5229\u7d0d'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0394\u03a5\u03a4\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'DYTIKH MAKEDONIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'FLVRINA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u03a6\u039b\u03a9\u03a1\u0399\u039d\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'FLVRINA',
 u'qs:pop': 0,
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'ara',
          u'heb',
          u'lat',
          u'sin_x_preferred',
          u'sqi_x_preferred',
          u'ell',
          u'srp',
          u'swe',
          u'tel_x_preferred',
          u'ind',
          u'kor_x_preferred',
          u'guj_x_preferred',
          u'cat_x_preferred',
          u'hun',
          u'bul_x_preferred',
          u'mkd',
          u'ita',
          u'ron',
          u'nld',
          u'cat',
          u'rus_x_preferred',
          u'sqi',
          u'slk_x_preferred',
          u'eus_x_preferred',
          u'kan',
          u'pol_x_preferred',
          u'urd_x_preferred',
          u'ben_x_preferred',
          u'war',
          u'tel',
          u'tha_x_preferred',
          u'fin_x_preferred',
          u'dan_x_preferred',
          u'ukr_x_preferred',
          u'ron_x_preferred',
          u'hbs_x_preferred',
          u'srp_x_preferred',
          u'zho',
          u'msa_x_preferred',
          u'urd',
          u'zho_x_preferred',
          u'fas_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'nob_x_preferred',
          u'lit',
          u'hbs',
          u'nno_x_preferred',
          u'eng',
          u'fra',
          u'hun_x_preferred',
          u'fas',
          u'chu_x_preferred',
          u'chu',
          u'kan_x_preferred',
          u'ces',
          u'deu_x_preferred',
          u'slk',
          u'sin',
          u'eus',
          u'ben',
          u'fra_x_preferred',
          u'lav_x_preferred',
          u'mar_x_preferred',
          u'lit_x_preferred',
          u'ces_x_preferred',
          u'jpn_x_preferred',
          u'hrv_x_preferred',
          u'bul',
          u'tur',
          u'ltz_x_preferred',
          u'nno',
          u'spa',
          u'heb_x_preferred',
          u'guj',
          u'fin_x_variant',
          u'war_x_preferred',
          u'tam',
          u'mar',
          u'tha',
          u'und',
          u'ind_x_preferred',
          u'jpn',
          u'deu',
          u'tam_x_preferred',
          u'kor',
          u'fin',
          u'spa_x_preferred',
          u'nld_x_preferred',
          u'nob',
          u'spa_x_variant',
          u'rus',
          u'hin_x_preferred',
          u'und_x_variant',
          u'lat_x_preferred',
          u'pol',
          u'ell_x_preferred',
          u'ltz',
          u'hun_x_variant',
          u'tur_x_preferred',
          u'vie_x_preferred',
          u'hrv',
          u'msa',
          u'hin',
          u'ara_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ita_x_preferred',
          u'mkd_x_preferred',
          u'dan',
          u'vie',
          u'swe_x_preferred',
          u'lav'],
 u'wd:wordcount': 1644,
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684627],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 736229,
            u'gp:id': 949622,
            u'qs_pg:id': 275664,
            u'wd:id': u'Q202272',
            u'wk:page': u'Florina'},
 u'wof:concordances_alt': {u'qs_pg:id': 1100303},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'qs_pg:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geom_alt': [u'quattroshapes_pg', u'quattroshapes'],
 u'wof:geomhash': u'4dd8d188365ab8ca8efa4f8b50138865',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101857451,
           u'region_id': 85684627}],
 u'wof:id': 101857451,
 u'wof:lastmodified': 1582360187,
 u'wof:name': u'\u03a6\u039b\u03a9\u03a1\u0399\u039d\u0391',
 u'wof:parent_id': 85684627,
 'wof:path': '101/857/451/101857451.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [u'locality'],
 u'wof:population': 17686,
 u'wof:population_rank': 6,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

40.78014, 21.405512, 40.78014, 21.405512

swlon, swlat, nelon, nelat

21.405512, 40.78014, 21.405512, 40.78014

Hierarchy

Other

Log