ΞΑΝΘΗ 101/857/691/101857691.geojson

ΞΑΝΘΗ is a locality and its consensus geometry is derived from whosonfirst. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'4',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'55',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'57',
 u'counts:names_variant': u'3',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.0,
 u'geom:area_square_m': u'0.0',
 u'geom:bbox': u'24.884241,41.135936,24.884241,41.135936',
 u'geom:latitude': 41.135936,
 u'geom:longitude': 24.884241,
 u'geom:max_latitude': u'41.135936',
 u'geom:max_longitude': u'24.884241',
 u'geom:min_latitude': u'41.135936',
 u'geom:min_longitude': u'24.884241',
 u'geom:type': u'Point',
 u'gn:population': 48221,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 41.135936,
 u'lbl:longitude': 24.884241,
 u'mps:latitude': 41.135936,
 u'mps:longitude': 24.884241,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'8192',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'mz:min_zoom': 6.7,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0633\u0627\u0646\u062b\u064a'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u099c\u09cd\u09af\u09be\u09a8\u09cd\u09a5\u09bf'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u0441\u0430\u043d\u0442\u0438'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Nom\xf3s X\xe1nthis'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039e\u03ac\u03bd\u03b8\u03b7'],
 u'name:ell_x_variant': [u'X\xe1nthi'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:est_x_preferred': [u'X\xe1nthi'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Xanti'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0632\u0627\u0646\u062a\u06cc'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'X\xe1nthi'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'X\xe1nthi'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0a9c\u0ac7\u0aa8\u0acd\u0aa5\u0abf\u0a95'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e7\u05e1\u05e0\u05ea\u05d9'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u091c\u093c\u093e\u0928\u0925\u0940'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Ksanti'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0554\u057d\u0561\u0576\u0569\u056b'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30af\u30b5\u30f3\u30c6\u30a3'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0c95\u0ccd\u0cb8\u0cbe\u0c82\u0ca4\u0cbf'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud06c\uc0b0\ud2f0'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Xanthe'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Ksante'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Ksant\u0117'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0915\u094d\u091d\u093e\u0928\u0925\u093e\u092f'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u0421\u043a\u0435\u0447\u0430'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'X\xe1nthi'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:oss_x_preferred': [u'\u041a\u0441\u0430\u043d\u0442\u0438'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Ksanti'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Dimitris Komesidis'],
 u'name:por_x_variant': [u'Xanti'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u0441\u0430\u043d\u0442\u0438'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0d9a\u0dca\u0dc3\u0dd0\u0db1\u0dca\u0dad\u0dd2'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Ksanti'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'X\xe1nthi'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Ksanthi'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u0441\u0430\u043d\u0442\u0438'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0b9a\u0bbe\u0b99\u0bcd\u0ba4\u0bbf'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c1c\u0c3e\u0c28\u0c4d\u0c24\u0c3f'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e34'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'\u0130ske\xe7e'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u0441\u0430\u043d\u0442\u0456'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Eskije'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0633\u0627\u0646\u062a\u06be\u06cc'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Xanthi'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u514b\u6851\u897f'],
 u'ne:ADM0CAP': 0.0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Anatoliki Makedonia kai Thraki',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0.0,
 u'ne:CAPALT': 0.0,
 u'ne:CAPIN': u'',
 u'ne:CHANGED': 0.0,
 u'ne:CHECKME': 0.0,
 u'ne:CITYALT': u'',
 u'ne:COMPARE': 0.0,
 u'ne:DIFFASCII': 0.0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'',
 u'ne:ELEVATION': 0.0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Populated place',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 733840.0,
 u'ne:GEONAMESNO': u'Geonames ascii name + lat.d + long.d matching.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Xanthi',
 u'ne:GN_POP': 48221.0,
 u'ne:GTOPO30': 36.0,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6.0,
 u'ne:LATITUDE': 41.14179,
 u'ne:LONGITUDE': 24.883587,
 u'ne:LS_MATCH': 1.0,
 u'ne:LS_NAME': u'Xanthi',
 u'ne:MAX_AREAKM': 28.0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 11.0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 24.95,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 24.825,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 41.15,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 41.083333,
 u'ne:MAX_NATSCA': 20.0,
 u'ne:MAX_PERKM': 41.0,
 u'ne:MAX_PERMI': 25.0,
 u'ne:MAX_POP10': 50570.0,
 u'ne:MAX_POP20': 50570.0,
 u'ne:MAX_POP300': 0.0,
 u'ne:MAX_POP310': 0.0,
 u'ne:MAX_POP50': 0.0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 24.882765,
 u'ne:MEAN_BBYC': 41.124811,
 u'ne:MEGACITY': 0.0,
 u'ne:MEGANAME': u'',
 u'ne:MIN_AREAKM': 28.0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 11.0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 24.95,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 24.825,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 41.15,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 41.083333,
 u'ne:MIN_PERKM': 41.0,
 u'ne:MIN_PERMI': 25.0,
 u'ne:NAME': u'Xanthi',
 u'ne:NAMEALT': u'',
 u'ne:NAMEASCII': u'Xanthi',
 u'ne:NAMEDIFF': 0.0,
 u'ne:NAMEPAR': u'',
 u'ne:NATSCALE': 20.0,
 u'ne:NOTE': u'',
 u'ne:POP1950': 0.0,
 u'ne:POP1955': 0.0,
 u'ne:POP1960': 0.0,
 u'ne:POP1965': 0.0,
 u'ne:POP1970': 0.0,
 u'ne:POP1975': 0.0,
 u'ne:POP1980': 0.0,
 u'ne:POP1985': 0.0,
 u'ne:POP1990': 0.0,
 u'ne:POP1995': 0.0,
 u'ne:POP2000': 0.0,
 u'ne:POP2005': 0.0,
 u'ne:POP2010': 0.0,
 u'ne:POP2015': 0.0,
 u'ne:POP2020': 0.0,
 u'ne:POP2025': 0.0,
 u'ne:POP2050': 0.0,
 u'ne:POP_MAX': 50570.0,
 u'ne:POP_MIN': 48221.0,
 u'ne:POP_OTHER': 49983.0,
 u'ne:RANK_MAX': 8.0,
 u'ne:RANK_MIN': 7.0,
 u'ne:SCALERANK': 7.0,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': u'',
 u'ne:UN_FID': 0.0,
 u'ne:UN_LAT': 0.0,
 u'ne:UN_LONG': 0.0,
 u'ne:WORLDCITY': 0.0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0391\u039d\u0391\u03a4\u039f\u039b\u0399\u039a\u0397 \u039c\u0391\u039a\u0395\u0394\u039f\u039d\u0399\u0391 \u039a\u0391\u0399 \u0398\u03a1\u0391\u039a\u0397',
 u'qs:a1_alt': u'ANATOLIKH MAKEDONIA KAI URAKH',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'JANUH',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039e\u0391\u039d\u0398\u0397',
 u'qs:loc_alt': u'JANUH',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'whosonfirst',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes'],
 u'src:geom_via': u'quattroshapes',
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_variant',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'sqi',
          u'sqi_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'oss',
          u'oss_x_preferred',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'por_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:wordcount': u'93',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684701],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 733840,
            u'gp:id': 949298,
            u'qs:id': u'349858',
            u'wd:id': u'Q210296'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id', u'gp:id', u'qs:id', u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'7ed68d5f202ed72324a73ab21490fbff',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101857691,
           u'region_id': 85684701}],
 u'wof:id': 101857691,
 u'wof:lastmodified': 1563277941,
 u'wof:name': u'\u039e\u0391\u039d\u0398\u0397',
 u'wof:parent_id': u'85684701',
 'wof:path': '101/857/691/101857691.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 48221,
 u'wof:population_rank': u'7',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

41.135936, 24.884241, 41.135936, 24.884241

swlon, swlat, nelon, nelat

24.884241, 41.135936, 24.884241, 41.135936

Hierarchy

Other

Log