ΚΕΡΚΥΡΑ 101/875/711/101875711.geojson

ΚΕΡΚΥΡΑ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'4',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'63',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'65',
 u'counts:names_variant': u'3',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000934,
 u'geom:area_square_m': u'8891968.99628',
 u'geom:bbox': u'19.9028297802,39.6011541296,19.93794085,39.6374550008',
 u'geom:latitude': 39.620007,
 u'geom:longitude': 19.921239,
 u'geom:max_latitude': u'39.6374550008',
 u'geom:max_longitude': u'19.93794085',
 u'geom:min_latitude': u'39.6011541296',
 u'geom:min_longitude': u'19.9028297802',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'gn:population': 27003,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 39.620308,
 u'lbl:longitude': 19.921573,
 u'mps:latitude': 39.620308,
 u'mps:longitude': 19.921573,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'16384',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'mz:min_zoom': 6.1,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0643\u0648\u0631\u0641\u0648'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u0995\u09c1\u09b0\u09ab\u09c1'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u0444\u0443'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Corf\xfa'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'K\xe9rkyra'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03ad\u03c1\u03ba\u03c5\u03c1\u03b1'],
 u'name:ell_x_variant': [u'K\xe9rkyra'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Korfuo'],
 u'name:est_x_preferred': [u'K\xe9rkyra'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0634\u0647\u0631 \u06a9\u0648\u0631\u0641\u0648'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Corfou'],
 u'name:glg_x_preferred': [u'Corf\xfa'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0a95\u0acb\u0ab0\u0acd\u0aab\u0ac1'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e7\u05d5\u05e8\u05e4\u05d5'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0915\u094b\u0930\u092b\u0942'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Krf'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053f\u0565\u0580\u056f\u056b\u0580\u0561'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Corf\xf9'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30b1\u30eb\u30ad\u30e9'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0c95\u0ccb\u0cb0\u0ccd\u0cab\u0cc1'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10d9\u10d4\u10e0\u10d9\u10d8\u10e0\u10d0'],
 u'name:kir_x_preferred': [u'\u041a\u0435\u0440\u043a\u0438\u0440\u0430'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ucf00\ub974\ud0a4\ub77c'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Corcyra'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Kerkyra'],
 u'name:mal_x_preferred': [u'\u0d15\u0d4b\u0d7c\u0d2b\u0d41'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0915\u0949\u0930\u094d\u092b\u094d\u092f\u0941'],
 u'name:mkd_x_preferred': [u'\u041a\u0440\u0444'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Korfoe'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'K\xe9rkyra by'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u043e\u0440\u0444\u0443'],
 u'name:rus_x_variant': [u'\u041a\u0435\u0440\u043a\u0438\u0440\u0430'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0d9a\u0ddc\u0dbb\u0dca\u0dc6\u0dd4'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Krf'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Corf\xfa'],
 u'name:sqi_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u0440\u0444'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Korfu'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0b95\u0bcb\u0bb0\u0bcd\u0baa\u0bbf\u0baf\u0bc2'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c15\u0c4b\u0c30\u0c4d\u0c2b\u0c4d\u0c2f\u0c42'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e39'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u0435\u0440\u043a\u0456\u0440\u0430'],
 u'name:unk_x_variant': [u'Corfu'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u06a9\u0648\u0631\u0641\u0648'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Corfu'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Kerkyra'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u514b\u57fa\u62c9\u5e02'],
 u'ne:ADM0CAP': 0.0,
 u'ne:ADM0NAME': u'Greece',
 u'ne:ADM0_A3': u'GRC',
 u'ne:ADM1NAME': u'Ionioi Nisoi',
 u'ne:ADMIN1_COD': 0.0,
 u'ne:CAPALT': 0.0,
 u'ne:CAPIN': u'',
 u'ne:CHANGED': 0.0,
 u'ne:CHECKME': 0.0,
 u'ne:CITYALT': u'',
 u'ne:COMPARE': 0.0,
 u'ne:DIFFASCII': 0.0,
 u'ne:DIFFNOTE': u'',
 u'ne:ELEVATION': 0.0,
 u'ne:FEATURECLA': u'Admin-1 capital',
 u'ne:FEATURE_CL': u'P',
 u'ne:FEATURE_CO': u'PPLA',
 u'ne:GEONAMEID': 2463679.0,
 u'ne:GEONAMESNO': u'GeoNames match general.',
 u'ne:GN_ASCII': u'Kerkyra',
 u'ne:GN_POP': 27003.0,
 u'ne:GTOPO30': 68.0,
 u'ne:ISO_A2': u'GR',
 u'ne:LABELRANK': 6.0,
 u'ne:LATITUDE': 39.615423,
 u'ne:LONGITUDE': 19.914743,
 u'ne:LS_MATCH': 1.0,
 u'ne:LS_NAME': u'Kerkira',
 u'ne:MAX_AREAKM': 30.0,
 u'ne:MAX_AREAMI': 12.0,
 u'ne:MAX_BBXMAX': 19.933333,
 u'ne:MAX_BBXMIN': 19.816667,
 u'ne:MAX_BBYMAX': 39.675,
 u'ne:MAX_BBYMIN': 39.575,
 u'ne:MAX_NATSCA': 20.0,
 u'ne:MAX_PERKM': 51.0,
 u'ne:MAX_PERMI': 32.0,
 u'ne:MAX_POP10': 38517.0,
 u'ne:MAX_POP20': 38517.0,
 u'ne:MAX_POP300': 0.0,
 u'ne:MAX_POP310': 0.0,
 u'ne:MAX_POP50': 0.0,
 u'ne:MEAN_BBXC': 19.881204,
 u'ne:MEAN_BBYC': 39.623241,
 u'ne:MEGACITY': 0.0,
 u'ne:MEGANAME': u'',
 u'ne:MIN_AREAKM': 30.0,
 u'ne:MIN_AREAMI': 12.0,
 u'ne:MIN_BBXMAX': 19.933333,
 u'ne:MIN_BBXMIN': 19.816667,
 u'ne:MIN_BBYMAX': 39.675,
 u'ne:MIN_BBYMIN': 39.575,
 u'ne:MIN_PERKM': 51.0,
 u'ne:MIN_PERMI': 32.0,
 u'ne:NAME': u'Kerkira',
 u'ne:NAMEALT': u'Kerkya',
 u'ne:NAMEASCII': u'Kerkira',
 u'ne:NAMEDIFF': 0.0,
 u'ne:NAMEPAR': u'',
 u'ne:NATSCALE': 20.0,
 u'ne:NOTE': u'',
 u'ne:POP1950': 0.0,
 u'ne:POP1955': 0.0,
 u'ne:POP1960': 0.0,
 u'ne:POP1965': 0.0,
 u'ne:POP1970': 0.0,
 u'ne:POP1975': 0.0,
 u'ne:POP1980': 0.0,
 u'ne:POP1985': 0.0,
 u'ne:POP1990': 0.0,
 u'ne:POP1995': 0.0,
 u'ne:POP2000': 0.0,
 u'ne:POP2005': 0.0,
 u'ne:POP2010': 0.0,
 u'ne:POP2015': 0.0,
 u'ne:POP2020': 0.0,
 u'ne:POP2025': 0.0,
 u'ne:POP2050': 0.0,
 u'ne:POP_MAX': 38517.0,
 u'ne:POP_MIN': 27003.0,
 u'ne:POP_OTHER': 35153.0,
 u'ne:RANK_MAX': 7.0,
 u'ne:RANK_MIN': 7.0,
 u'ne:SCALERANK': 7.0,
 u'ne:SOV0NAME': u'Greece',
 u'ne:SOV_A3': u'GRC',
 u'ne:TIMEZONE': u'Europe/Athens',
 u'ne:UN_ADM0': u'',
 u'ne:UN_FID': 0.0,
 u'ne:UN_LAT': 0.0,
 u'ne:UN_LONG': 0.0,
 u'ne:WORLDCITY': 0.0,
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u0399\u039f\u039d\u0399\u0391 \u039d\u0397\u03a3\u0399\u0391',
 u'qs:a1_alt': u'IONIA NHSIA',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'KERKYRA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039a\u0395\u03a1\u039a\u03a5\u03a1\u0391',
 u'qs:loc_alt': u'KERKYRA',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point disambiguated',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'geonames',
 u'translations': [u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'glg',
          u'glg_x_preferred',
          u'tha',
          u'tha_x_preferred',
          u'hin',
          u'hin_x_preferred',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'tam',
          u'tam_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'dan',
          u'dan_x_preferred',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_preferred',
          u'mkd',
          u'mkd_x_preferred',
          u'sin',
          u'sin_x_preferred',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'sqi',
          u'sqi_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'est',
          u'est_x_preferred',
          u'kir',
          u'kir_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'kan',
          u'kan_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'msa',
          u'msa_x_preferred',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'tel',
          u'tel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_variant',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_preferred',
          u'mal',
          u'mal_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'kat',
          u'kat_x_preferred',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'guj',
          u'guj_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ben',
          u'ben_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_preferred',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'mar',
          u'mar_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'sco',
          u'sco_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wof:belongsto': [102191581],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'gn:id': 2463679,
            u'qs:id': u'274220',
            u'wd:id': u'Q205832',
            u'wk:page': u'Corfu (city)'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gn:id', u'qs:id', u'wk:page', u'wd:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'1553445a8cc5f7bd85dd7c6d97013130',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': -1,
           u'locality_id': 101875711,
           u'region_id': -1}],
 u'wof:id': 101875711,
 u'wof:lastmodified': 1563277895,
 u'wof:name': u'\u039a\u0395\u03a1\u039a\u03a5\u03a1\u0391',
 u'wof:parent_id': u'-1',
 'wof:path': '101/875/711/101875711.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 27003,
 u'wof:population_rank': u'7',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

39.6011541296, 19.9028297802, 39.6374550008, 19.93794085

swlon, swlat, nelon, nelat

19.9028297802, 39.6011541296, 19.93794085, 39.6374550008

Hierarchy

 • a country that we aren't able to index correctly because... ?
 • the continent of Europe
 • a region that we aren't able to index correctly because... ?

Other

Log