ΝΑΥΠΛΙΟΝ 101/875/735/101875735.geojson

ΝΑΥΠΛΙΟΝ is a locality and its consensus geometry is derived from quattroshapes. Its label centroid is derived from mapshaper. Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': u'9',
 u'counts:languages_official': u'0',
 u'counts:languages_spoken': u'0',
 u'counts:languages_total': u'0',
 u'counts:names_colloquial': u'0',
 u'counts:names_languages': u'53',
 u'counts:names_prefered': u'0',
 u'counts:names_total': u'64',
 u'counts:names_variant': u'12',
 u'edtf:cessation': u'uuuu',
 u'edtf:inception': u'uuuu',
 u'geom:area': 0.000878,
 u'geom:area_square_m': u'8604923.16999',
 u'geom:bbox': u'22.7907000774,37.5499906196,22.8211560672,37.5863623103',
 u'geom:latitude': 37.567859,
 u'geom:longitude': 22.806408,
 u'geom:max_latitude': u'37.5863623103',
 u'geom:max_longitude': u'22.8211560672',
 u'geom:min_latitude': u'37.5499906196',
 u'geom:min_longitude': u'22.7907000774',
 u'geom:type': u'Polygon',
 u'gn:population': 14582,
 u'iso:country': u'GR',
 u'lbl:latitude': 37.567307,
 u'lbl:longitude': 22.805175,
 u'mps:latitude': 37.567307,
 u'mps:longitude': 22.805175,
 u'mz:categories': [],
 u'mz:filesize': u'12288',
 u'mz:hierarchy_label': u'1',
 u'mz:is_current': u'1',
 u'name:ang_x_preferred': [u'Nauplion'],
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u0641\u0628\u0644\u064a\u0648'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u041d\u0430\u0444\u043f\u043b\u0456\u0451\u043d'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041d\u0430\u0432\u043f\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:bul_x_variant': [u'\u041d\u0430\u0444\u043f\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'N\xe0uplia'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'N\xe1fplio'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:ces_x_variant': [u'Nauplion'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Nauplion'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:deu_x_variant': [u'Nafplion'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039d\u03b1\u03cd\u03c0\u03bb\u03b9\u03bf'],
 u'name:ell_x_variant': [u'N\xe1fplion',
             u'N\xe1fplio',
             u'\u039d\u03b1\u03cd\u03c0\u03bb\u03b9\u03bf\u03bd'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Nafplion'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Nauplion'],
 u'name:epo_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:eus_x_preferred': [u'Nauplio'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u0641\u067e\u0644\u06cc\u0648'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'N\xe1fplio'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Nauplie'],
 u'name:gsw_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:hbs_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05e0\u05d0\u05e4\u05e4\u05dc\u05d9\u05d5'],
 u'name:hrv_x_preferred': [u'Nauplion'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'N\xe1vplio'],
 u'name:hun_x_variant': [u'Nafplio'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0546\u0561\u0586\u057a\u056c\u056b\u0578\u0576'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'Nauplia'],
 u'name:ita_x_variant': [u'Napoli di Romania'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30ca\u30d5\u30d7\u30ea\u30aa'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ub098\ud50c\ub9ac\uc624'],
 u'name:lat_x_preferred': [u'Nauplia'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Nauplija'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Nafplijas'],
 u'name:ltz_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Nauplion'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'N\xe1vplio'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:nor_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:ota_x_preferred': [u'\u0627\u0646\u0627\u0628\u0648\u0644\u06cc'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Nauplion'],
 u'name:por_x_preferred': [u'N\xe1uplia'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Nauplion'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041d\u0430\u0444\u043f\u043b\u0438\u043e\u043d'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:slv_x_preferred': [u'Navplion'],
 u'name:slv_x_variant': [u'Nafplio'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Nauplia'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041d\u0430\u0444\u043f\u043b\u0438\u043e'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Nafplion'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Nafplion'],
 u'name:tur_x_variant': [u'Mora Yeni\u015fehri'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041d\u0430\u0444\u043f\u043b\u0456\u043e\u043d'],
 u'name:unk_x_variant': [u'N\xe1vplion'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u0641\u067e\u0644\u06cc\u0648'],
 u'name:vec_x_preferred': [u'Nauplia'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Nafplio'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u7eb3\u592b\u666e\u5229\u7fc1'],
 u'qs:a0': u'Greece',
 u'qs:a1': u'*\u03a0\u0395\u039b\u039f\u03a0\u039f\u039d\u039d\u0397\u03a3\u039f\u03a3',
 u'qs:a1_alt': u'PELOPONNHSOS',
 u'qs:a1r': u'0',
 u'qs:a2_alt': u'ARGOLIDA',
 u'qs:adm0': u'Greece',
 u'qs:la_lc': u'*',
 u'qs:level': u'locality',
 u'qs:loc': u'\u039d\u0391\u03a5\u03a0\u039b\u0399\u039f\u039d',
 u'qs:loc_alt': u'NAYPLION',
 u'qs:pop': u'0',
 u'qs:source': u'CCustom EuroGlobalMap + UMZ Urban Polygons + Geonames + GeoPlanet',
 u'qs:type': u'buffered point disambiguated',
 u'sg:categories': [],
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [u'quattroshapes_pg'],
 u'src:lbl:centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'wk',
 u'translations': [u'ang',
          u'ang_x_preferred',
          u'nor',
          u'nor_x_preferred',
          u'slk',
          u'slk_x_preferred',
          u'slv',
          u'slv_x_variant',
          u'ell',
          u'ell_x_variant',
          u'bul',
          u'bul_x_preferred',
          u'eng',
          u'eng_x_preferred',
          u'fra',
          u'fra_x_preferred',
          u'eus',
          u'eus_x_preferred',
          u'hun',
          u'hun_x_variant',
          u'spa',
          u'spa_x_preferred',
          u'hun_x_preferred',
          u'ltz',
          u'ltz_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'srp',
          u'srp_x_preferred',
          u'ita',
          u'ita_x_preferred',
          u'bul_x_variant',
          u'cym',
          u'cym_x_preferred',
          u'gsw',
          u'gsw_x_preferred',
          u'nno',
          u'nno_x_preferred',
          u'fin',
          u'fin_x_preferred',
          u'ron',
          u'ron_x_preferred',
          u'epo',
          u'epo_x_preferred',
          u'tur',
          u'tur_x_preferred',
          u'war',
          u'war_x_preferred',
          u'kor',
          u'kor_x_preferred',
          u'tur_x_variant',
          u'lav',
          u'lav_x_preferred',
          u'ita_x_variant',
          u'nob',
          u'nob_x_preferred',
          u'jpn',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ceb',
          u'ceb_x_preferred',
          u'deu',
          u'deu_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara',
          u'ara_x_preferred',
          u'slv_x_preferred',
          u'heb',
          u'heb_x_preferred',
          u'cat',
          u'cat_x_preferred',
          u'unk',
          u'unk_x_variant',
          u'por',
          u'por_x_preferred',
          u'deu_x_variant',
          u'fas',
          u'fas_x_preferred',
          u'vec',
          u'vec_x_preferred',
          u'vie',
          u'vie_x_preferred',
          u'ukr',
          u'ukr_x_preferred',
          u'swe',
          u'swe_x_preferred',
          u'hrv',
          u'hrv_x_preferred',
          u'ces',
          u'ces_x_variant',
          u'zho',
          u'zho_x_preferred',
          u'lat',
          u'lat_x_preferred',
          u'bel',
          u'bel_x_preferred',
          u'rus',
          u'rus_x_preferred',
          u'hbs',
          u'hbs_x_preferred',
          u'hye',
          u'hye_x_preferred',
          u'ces_x_preferred',
          u'urd',
          u'urd_x_preferred',
          u'ota',
          u'ota_x_preferred',
          u'pol',
          u'pol_x_preferred',
          u'lit',
          u'lit_x_preferred',
          u'nld',
          u'nld_x_preferred',
          u'sco',
          u'sco_x_preferred',
          u'ind',
          u'ind_x_preferred'],
 u'wd:latitude': u'37.566667',
 u'wd:longitude': u'22.8',
 u'wd:population': u'14203',
 u'wd:wordcount': u'2106',
 u'wof:belongsto': [102191581, 85633171, 85684643],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:categories': [],
 u'wof:concordances': {u'dbp:id': u'Nafplion',
            u'fb:id': u'en.nafplion',
            u'gn:id': 256637,
            u'gp:id': 957858,
            u'nyt:id': u'62037892604915913781',
            u'qs:id': u'202070',
            u'qs_pg:id': u'1101537',
            u'wd:id': u'Q202337',
            u'wk:page': u'Nafplio'},
 u'wof:concordances_sources': [u'gp:id',
                u'fb:id',
                u'wd:id',
                u'wk:page',
                u'qs:id',
                u'qs_pg:id',
                u'nyt:id',
                u'gn:id',
                u'dbp:id'],
 u'wof:country': u'GR',
 u'wof:geomhash': u'950d4ad65892de778b8b4d3291fae8c1',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191581,
           u'country_id': 85633171,
           u'locality_id': 101875735,
           u'region_id': 85684643}],
 u'wof:id': 101875735,
 u'wof:lastmodified': 1563277878,
 u'wof:name': u'\u039d\u0391\u03a5\u03a0\u039b\u0399\u039f\u039d',
 u'wof:parent_id': u'85684643',
 'wof:path': '101/875/735/101875735.geojson',
 u'wof:placetype': u'locality',
 u'wof:placetype_id': 102312317,
 u'wof:placetype_names': [],
 u'wof:population': 14203,
 u'wof:population_rank': u'6',
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-gr',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

37.5499906196, 22.7907000774, 37.5863623103, 22.8211560672

swlon, swlat, nelon, nelat

22.7907000774, 37.5499906196, 22.8211560672, 37.5863623103

Hierarchy

Other

Log