Κερύνεια 856/823/93/85682393.geojson

Κερύνεια is a region and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 6,
 u'counts:names_languages': 51,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 56,
 u'counts:names_variant': 5,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0.063812,
 u'geom:area_square_m': 643922599.948197,
 u'geom:bbox': u'32.919444,35.233631,33.671512,35.403824',
 u'geom:latitude': 35.30623,
 u'geom:longitude': 33.237075,
 u'iso:country': u'CY',
 u'label:eng_x_preferred_longname': [u'\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1 District'],
 u'label:eng_x_preferred_placetype': [u'district'],
 u'label:eng_x_preferred_shortcode': [u'KY'],
 u'lbl:latitude': 35.303296,
 u'lbl:longitude': 33.205795,
 u'lbl:min_zoom': 8,
 u'mps:latitude': 35.303296,
 u'mps:longitude': 33.205795,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:max_zoom': 11,
 u'mz:min_zoom': 8.7,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0643\u064a\u0631\u064a\u0646\u064a\u0627'],
 u'name:ben_x_preferred': [u'\u0995\u09be\u09af\u09bc\u09b0\u09c7\u09a8\u09bf\u09af\u09bc\u09be \u099c\u09c7\u09b2\u09be'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041a\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Ker\xfaneia'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Eparch\xeda Ker\xfdneias'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Kyrenia'],
 u'name:dan_x_preferred': [u'Kyrenia District'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Bezirk Kyrenia'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1 \u0391\u03c7\u03b1\u0390\u03b1\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'\u0395\u03c0\u03b1\u03c1\u03c7\u03af\u03b1 \u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Kyrenia'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Kyrenia District'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u06af\u06cc\u0631\u0646\u0647'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Kyrenian alue'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'district de Kyrenia'],
 u'name:guj_x_preferred': [u'\u0a95\u0ac0\u0ab0\u0ac7\u0aa8\u0abf\u0aaf\u0abe \u0a9c\u0abf\u0ab2\u0acd\u0ab2\u0acb'],
 u'name:hin_x_preferred': [u'\u0915\u093e\u092f\u0930\u0947\u0928\u093f\u092f\u093e \u091c\u093f\u0932\u093e'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Kyrenia ker\xfclet'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u053f\u056b\u0580\u0565\u0576\u056b\u0561\u0575\u056b \u0577\u0580\u057b\u0561\u0576'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Distrik Kyrenia'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'distretto di Kyrenia'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30ad\u30ec\u30cb\u30a2\u5730\u533a'],
 u'name:kan_x_preferred': [u'\u0c95\u0cbf\u0cb0\u0cc6\u0ca8\u0cbf\u0caf\u0cbe \u0c9c\u0cbf\u0cb2\u0ccd\u0cb2\u0cc6'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10d9\u10d8\u10e0\u10d4\u10dc\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0\u10d8\u10dd\u10dc\u10d8'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud0a4\ub808\ub2c8\uc544 \uad6c'],
 u'name:lav_x_preferred': [u'Kerinijas eparhija'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Girne'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Kirenijos apygarda'],
 u'name:mar_x_preferred': [u'\u0915\u093e\u092f\u0930\u0947\u0928\u093f\u092f\u093e \u091c\u093f\u0932\u094d\u0939\u093e'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Daerah Kyrenia'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Kyrenia'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Distriktet Ker\xfdnia'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Kyrenia'],
 u'name:pnb_x_preferred': [u'\u0636\u0644\u0639 \u06a9\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u06cc\u0627'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Dystrykt Kirenia'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Kyrenia'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Keryneia'],
 u'name:ron_x_variant': [u'Districtul Kyrenia'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041a\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Kyrenia Destrict'],
 u'name:sin_x_preferred': [u'\u0d9a\u0dba\u0dd2\u0dbb\u0dd9\u0db1\u0dd2\u0dba\u0dcf \u0daf\u0dd2\u0dc3\u0dca\u0dad\u0dca\u200d\u0dbb\u0dd2\u0d9a\u0dca\u0d9a\u0dba'],
 u'name:slk_x_preferred': [u'Girne'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Cerinea'],
 u'name:spa_x_variant': [u'Girne'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041a\u0435\u0440\u0438\u043d\u0435\u0458\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Kyrenia'],
 u'name:tam_x_preferred': [u'\u0b95\u0bbf\u0baf\u0bb0\u0bc7\u0ba9\u0bbf\u0baf\u0bbe \u0bae\u0bbe\u0bb5\u0b9f\u0bcd\u0b9f\u0bae\u0bcd'],
 u'name:tel_x_preferred': [u'\u0c15\u0c48\u0c30\u0c47\u0c28\u0c3f\u0c2f\u0c3e \u0c1c\u0c3f\u0c32\u0c4d\u0c32\u0c3e'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e40\u0e02\u0e15\u0e04\u0e35\u0e23\u0e35\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Girne'],
 u'name:tur_x_variant': [u'Girne kazas\u0131'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041a\u0438\u0440\u0435\u043d\u0456\u044f'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0636\u0644\u0639 \u06a9\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u06cc\u06c1'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Huy\u1ec7n Kyrenia'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Kyrenia'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u51ef\u91cc\u5c3c\u4e9a\u533a'],
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a0_lc': u'CY0000',
 u'qs:a1': u'\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'qs:a1_alt': u'Keryneia',
 u'qs:a1_lc': u'CY2000',
 u'qs:adm0': u'Cyprus',
 u'qs:adm0_a3': u'CYP',
 u'qs:level': u'adm1',
 u'qs:source': u'EuroGlobalMap',
 u'qs:type': u'\u0395\u03a0\u0391\u03a1\u03a7\u0399\u0391',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'statoids',
 u'src:population_date': u'1973-04-01',
 u'statoids:area_km': u'640',
 u'statoids:area_mi': u'247',
 u'statoids:as_of_date': u'1973-04-01',
 u'statoids:capital': u'Kyrenia',
 u'statoids:country': u'CY',
 u'statoids:gec': u'CY02',
 u'statoids:hasc': u'CY.KY',
 u'statoids:iso': u'06',
 u'statoids:name': u'Kyrenia',
 u'statoids:population': u'32586',
 u'statoids:timezone': u'+2~',
 u'statoids:type': u'district',
 u'translations': [u'spa',
          u'cat_x_preferred',
          u'hye',
          u'sin',
          u'lim_x_preferred',
          u'ces_x_preferred',
          u'ben_x_preferred',
          u'pnb',
          u'mar',
          u'jpn',
          u'tur',
          u'tel',
          u'spa_x_preferred',
          u'ces',
          u'por_x_preferred',
          u'srp_x_preferred',
          u'fas_x_preferred',
          u'tha',
          u'ceb',
          u'pol',
          u'fin',
          u'war',
          u'bul',
          u'kat_x_preferred',
          u'war_x_preferred',
          u'pnb_x_preferred',
          u'bul_x_preferred',
          u'lit',
          u'swe',
          u'ara_x_preferred',
          u'kan_x_preferred',
          u'ben',
          u'deu_x_preferred',
          u'ind_x_preferred',
          u'tam',
          u'dan',
          u'slk',
          u'spa_x_variant',
          u'por',
          u'srp',
          u'nno_x_preferred',
          u'deu',
          u'hin_x_preferred',
          u'ara',
          u'jpn_x_preferred',
          u'ukr_x_preferred',
          u'ron_x_preferred',
          u'sin_x_preferred',
          u'msa_x_preferred',
          u'kor_x_preferred',
          u'cat',
          u'fra_x_preferred',
          u'lit_x_preferred',
          u'tel_x_preferred',
          u'vie',
          u'msa',
          u'ron_x_variant',
          u'eng',
          u'eng_x_variant',
          u'urd',
          u'ceb_x_preferred',
          u'dan_x_preferred',
          u'ukr',
          u'slk_x_preferred',
          u'lav',
          u'hye_x_preferred',
          u'ita',
          u'pol_x_preferred',
          u'fin_x_preferred',
          u'tam_x_preferred',
          u'guj',
          u'ita_x_preferred',
          u'ron',
          u'lav_x_preferred',
          u'zho',
          u'swe_x_preferred',
          u'fra',
          u'kat',
          u'kan',
          u'ell',
          u'eng_x_preferred',
          u'lim',
          u'nld',
          u'sco_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'mar_x_preferred',
          u'fas',
          u'tha_x_preferred',
          u'kor',
          u'tur_x_variant',
          u'nob_x_preferred',
          u'ell_x_variant',
          u'guj_x_preferred',
          u'rus',
          u'zho_x_preferred',
          u'tur_x_preferred',
          u'nld_x_preferred',
          u'ind',
          u'urd_x_preferred',
          u'sco',
          u'hun_x_preferred',
          u'vie_x_preferred',
          u'hin',
          u'nno',
          u'nob',
          u'ell_x_preferred',
          u'hun'],
 u'unlc:subdivision': u'CY-06',
 u'wd:latitude': 38.2,
 u'wd:longitude': 22.116667,
 u'wd:wordcount': 147,
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437, 85632375],
 u'wof:breaches': [85681187],
 u'wof:concordances': {u'fips:code': u'CY02',
            u'gp:id': 12577969,
            u'hasc:id': u'CY.KY',
            u'iso:id': u'CY-06',
            u'unlc:id': u'CY-06',
            u'wd:id': u'Q59146'},
 u'wof:concordances_sources': [u'iso:id',
                u'unlc:id',
                u'wd:id',
                u'fips:code',
                u'gp:id',
                u'hasc:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'f75772e1538eab029aaedeba31f0f3c7',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'region_id': 85682393},
          {u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632375,
           u'disputed_id': 85632375,
           u'region_id': 85682393}],
 u'wof:id': 85682393,
 u'wof:lang_x_official': [u'ell', u'tur'],
 u'wof:lang_x_spoken': [u'ell', u'tur'],
 u'wof:lastmodified': 1614893701,
 u'wof:name': u'\u039a\u03b5\u03c1\u03cd\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1',
 u'wof:parent_id': 85632375,
 'wof:path': '856/823/93/85682393.geojson',
 u'wof:placetype': u'region',
 u'wof:placetype_id': 102312311,
 u'wof:placetype_local': u'district',
 u'wof:placetype_names': [u'region'],
 u'wof:population': 32586,
 u'wof:population_rank': 7,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:shortcode': u'KY',
 u'wof:subdivision': u'CY-06',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

35.233631, 32.919444, 35.403824, 33.671512

swlon, swlat, nelon, nelat

32.919444, 35.233631, 33.671512, 35.403824

Hierarchy

Other

Log