Λευκωσία 856/823/97/85682397.geojson

Λευκωσία is a region and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 7,
 u'counts:names_languages': 44,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 52,
 u'counts:names_variant': 8,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0.267865,
 u'geom:area_square_m': 2710348481.319896,
 u'geom:bbox': u'32.567726,34.887409,33.593452,35.284916',
 u'geom:latitude': 35.085671,
 u'geom:longitude': 33.109901,
 u'iso:country': u'CY',
 u'label:eng_x_preferred_longname': [u'\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03c9\u03c3\u03af\u03b1 District'],
 u'label:eng_x_preferred_placetype': [u'district'],
 u'label:eng_x_preferred_shortcode': [u'NI'],
 u'lbl:latitude': 35.074977,
 u'lbl:longitude': 33.109874,
 u'lbl:min_zoom': 8,
 u'mps:latitude': 35.074977,
 u'mps:longitude': 33.109874,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:max_zoom': 11,
 u'mz:min_zoom': 8.7,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0646\u064a\u0642\u0648\u0633\u064a\u0627'],
 u'name:bel_x_preferred': [u'\u041d\u0456\u043a\u043e\u0441\u0456\u044f'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041d\u0438\u043a\u043e\u0437\u0438\u044f'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Districte de Nic\xf2sia'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Eparch\xeda Lefkos\xedas'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Nik\xf3sie'],
 u'name:cym_x_preferred': [u'Ardal Nicosia'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Bezirk Nikosia'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0395\u03c0\u03b1\u03c1\u03c7\u03af\u03b1 \u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03c9\u03c3\u03af\u03b1\u03c2'],
 u'name:ell_x_variant': [u'Lefkos\xeda',
             u'\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03c9\u03c3\u03af\u03b1'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Nicosia'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Nicosia District',
             u'Lefkosia District',
             u'Lefkosia'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0632\u06cc\u0627'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Nikosian alue'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'NIcosie'],
 u'name:fra_x_variant': [u'district de Nicosie'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05de\u05d7\u05d5\u05d6 \u05e0\u05d9\u05e7\u05d5\u05e1\u05d9\u05d4'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Nikosia ker\xfclet'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u0546\u056b\u056f\u0578\u057d\u056b\u0561\u0575\u056b \u0577\u0580\u057b\u0561\u0576'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Distrik Nicosia'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'distretto di Nicosia'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30cb\u30b3\u30b7\u30a2\u5730\u533a'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10dc\u10d8\u10e5\u10dd\u10d6\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0\u10d8\u10dd\u10dc\u10d8'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ub2c8\ucf54\uc2dc\uc544 \uad6c'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Nicosia'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Nikosijos apygarda'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Daerah Nicosia'],
 u'name:nep_x_preferred': [u'\u0928\u094b\u0915\u094b\u0938\u093f\u092f\u093e \u091c\u093f\u0932\u094d\u0932\u093e'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Nicosia'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Distriktet Levkos\xeda'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Nikosia'],
 u'name:pnb_x_preferred': [u'\u0636\u0644\u0639 \u0646\u06a9\u0648\u0633\u06cc\u0627'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Dystrykt Nikozja'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Nic\xf3sia'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Districtul Nicosia'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041d\u0438\u043a\u043e\u0441\u0438\u044f'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Nicosia Destrict'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Nicosia'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041d\u0438\u043a\u043e\u0437\u0438\u0458\u0430'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Eparch\xeda Lefkos\xedas'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e40\u0e02\u0e15\u0e19\u0e34\u0e42\u0e04\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Lefko\u015fa'],
 u'name:tur_x_variant': [u'Lefko\u015fa ili', u'Lefko\u015fa \u0130l\xe7esi'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041d\u0456\u043a\u043e\u0441\u0456\u044f'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0636\u0644\u0639 \u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0633\u06cc\u0627'],
 u'name:vie_x_preferred': [u'Nicosia'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Nicosia'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u5c3c\u79d1\u897f\u4e9a\u533a'],
 u'ne:abbrev': u'',
 u'ne:adm0_a3': u'CYP',
 u'ne:adm0_label': u'2',
 u'ne:adm0_sr': u'1',
 u'ne:adm1_cod_1': u'CYP-3464',
 u'ne:adm1_code': u'CYP-3464',
 u'ne:admin': u'Cyprus',
 u'ne:area_sqkm': u'0.00000000000',
 u'ne:check_me': u'20',
 u'ne:code_hasc': u'CY.NI',
 u'ne:code_local': u'',
 u'ne:datarank': u'8',
 u'ne:diss_me': u'3464',
 u'ne:featurecla': u'Admin-1 scale rank',
 u'ne:fips': u'CY04',
 u'ne:fips_alt': u'',
 u'ne:gadm_level': u'1',
 u'ne:geonunit': u'Cyprus',
 u'ne:gn_a1_code': u'CY.04',
 u'ne:gn_id': u'146267',
 u'ne:gn_level': u'1',
 u'ne:gn_name': u'Eparchia Lefkosias',
 u'ne:gn_region': u'',
 u'ne:gns_adm1': u'CY04',
 u'ne:gns_id': u'-2738617',
 u'ne:gns_lang': u'ell',
 u'ne:gns_level': u'1',
 u'ne:gns_name': u'Lefkosias, Eparchia',
 u'ne:gns_region': u'',
 u'ne:gu_a3': u'CYP',
 u'ne:hasc_maybe': u'',
 u'ne:iso_3166_2': u'CY-',
 u'ne:iso_a2': u'CY',
 u'ne:labelrank': u'9',
 u'ne:latitude': u'35.02140000000',
 u'ne:longitude': u'33.04300000000',
 u'ne:mapcolor13': 7,
 u'ne:mapcolor9': 3,
 u'ne:name': u'Nicosia',
 u'ne:name_alt': u'Lefkos\xeda|Levkos\xeda|Lefkosa|Nicosie|Nikosia',
 u'ne:name_len': 7,
 u'ne:name_local': u'',
 u'ne:note': u'',
 u'ne:postal': u'NI',
 u'ne:provnum_ne': u'0',
 u'ne:region': u'',
 u'ne:region_cod': u'',
 u'ne:region_sub': u'',
 u'ne:sameascity': u'-99',
 u'ne:scalerank': u'9',
 u'ne:sov_a3': u'CYP',
 u'ne:sub_code': u'',
 u'ne:type': u'District',
 u'ne:type_en': u'District',
 u'ne:wikipedia': u'',
 u'ne:woe_id': 12577971,
 u'ne:woe_label': u'',
 u'ne:woe_name': u'Nicosia',
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a0_lc': u'CY0000',
 u'qs:a1': u'\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03c9\u03c3\u03af\u03b1',
 u'qs:a1_alt': u'Lefkosia',
 u'qs:a1_lc': u'CY1000',
 u'qs:adm0': u'Cyprus',
 u'qs:adm0_a3': u'CYP',
 u'qs:level': u'adm1',
 u'qs:source': u'EuroGlobalMap',
 u'qs:type': u'\u0395\u03a0\u0391\u03a1\u03a7\u0399\u0391',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'statoids',
 u'src:population_date': u'2001-10-01',
 u'statoids:area_km': u'2,714',
 u'statoids:area_mi': u'1,048',
 u'statoids:as_of_date': u'2001-10-01',
 u'statoids:capital': u'Nicosia',
 u'statoids:country': u'CY',
 u'statoids:gec': u'CY04',
 u'statoids:hasc': u'CY.NI',
 u'statoids:iso': u'01',
 u'statoids:name': u'Nicosia',
 u'statoids:population': u'273642',
 u'statoids:timezone': u'+2~',
 u'statoids:type': u'district',
 u'translations': [u'rus',
          u'deu_x_preferred',
          u'fas',
          u'nob_x_preferred',
          u'ces',
          u'ceb_x_preferred',
          u'sco',
          u'pnb_x_preferred',
          u'kor_x_preferred',
          u'cat_x_preferred',
          u'ind',
          u'kor',
          u'ell',
          u'kat',
          u'ukr',
          u'cym_x_preferred',
          u'hye_x_preferred',
          u'heb_x_preferred',
          u'sco_x_preferred',
          u'fra_x_preferred',
          u'cym',
          u'por_x_preferred',
          u'nno',
          u'ara',
          u'nep_x_preferred',
          u'spa',
          u'ukr_x_preferred',
          u'pnb',
          u'vie_x_preferred',
          u'jpn',
          u'tur_x_variant',
          u'srp_x_preferred',
          u'war_x_preferred',
          u'srp',
          u'tha',
          u'ita_x_preferred',
          u'eng_x_preferred',
          u'hun',
          u'swe_x_preferred',
          u'vie',
          u'ces_x_preferred',
          u'bel_x_preferred',
          u'zho_x_preferred',
          u'zho',
          u'fin_x_preferred',
          u'ceb',
          u'heb',
          u'hun_x_preferred',
          u'kat_x_preferred',
          u'fin',
          u'eng',
          u'hye',
          u'msa_x_preferred',
          u'cat',
          u'nld_x_preferred',
          u'fra',
          u'lit',
          u'ell_x_preferred',
          u'pol_x_preferred',
          u'ara_x_preferred',
          u'nep',
          u'urd',
          u'spa_x_preferred',
          u'fas_x_preferred',
          u'tur_x_preferred',
          u'ron_x_preferred',
          u'bul_x_preferred',
          u'lim',
          u'ell_x_variant',
          u'eng_x_variant',
          u'nob',
          u'por',
          u'nld',
          u'ind_x_preferred',
          u'ron',
          u'tha_x_preferred',
          u'lit_x_preferred',
          u'bul',
          u'rus_x_preferred',
          u'pol',
          u'bel',
          u'swe',
          u'fra_x_variant',
          u'msa',
          u'war',
          u'deu',
          u'lim_x_preferred',
          u'tur',
          u'urd_x_preferred',
          u'jpn_x_preferred',
          u'nno_x_preferred',
          u'ita'],
 u'unlc:subdivision': u'CY-01',
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'fips:code': u'CY04',
            u'gn:id': 146267,
            u'gp:id': 12577971,
            u'hasc:id': u'CY.NI',
            u'iso:id': u'CY-01',
            u'unlc:id': u'CY-01',
            u'wd:id': u'Q59147'},
 u'wof:concordances_sources': [u'fips:code',
                u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'hasc:id',
                u'iso:id',
                u'unlc:id',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'ed0e6215293395990a0e08e765254951',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'region_id': 85682397}],
 u'wof:id': 85682397,
 u'wof:lang_x_official': [u'ell', u'tur'],
 u'wof:lang_x_spoken': [u'ell', u'tur'],
 u'wof:lastmodified': 1614893701,
 u'wof:name': u'\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03c9\u03c3\u03af\u03b1',
 u'wof:parent_id': 85632437,
 'wof:path': '856/823/97/85682397.geojson',
 u'wof:placetype': u'region',
 u'wof:placetype_id': 102312311,
 u'wof:placetype_local': u'district',
 u'wof:placetype_names': [u'region'],
 u'wof:population': 273642,
 u'wof:population_rank': 10,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:shortcode': u'NI',
 u'wof:subdivision': u'CY-01',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

34.887409, 32.567726, 35.284916, 33.593452

swlon, swlat, nelon, nelat

32.567726, 34.887409, 33.593452, 35.284916

Hierarchy

Other

Log