Πάφος 856/824/01/85682401.geojson

Πάφος is a region and its consensus geometry is derived from quattroshapes. OH NOES!!! MISSING LABEL CENTROID Take a screenshot of this map (this may require a few seconds to complete)

Properties — some notes about sources and names

# This is the raw properties hash from the source data itself.
# It _should_ magically transform itself in to a pretty formatted
# table and if it doesn't that probably means there's something wrong
# with the data itself (or maybe it just hasn't been synced yet).
# Or maybe you pressed the "view raw" button to see the raw data.
# Raw data is raw.

{u'counts:concordances_total': 7,
 u'counts:names_languages': 40,
 u'counts:names_prefered': 0,
 u'counts:names_total': 48,
 u'counts:names_variant': 8,
 u'edtf:cessation': u'',
 u'edtf:inception': u'',
 u'geom:area': 0.138045,
 u'geom:area_square_m': 1399825266.411489,
 u'geom:bbox': u'32.268993,34.657521,32.795974,35.175709',
 u'geom:latitude': 34.908071,
 u'geom:longitude': 32.529373,
 u'iso:country': u'CY',
 u'label:eng_x_preferred_longname': [u'\u03a0\u03ac\u03c6\u03bf\u03c2 District'],
 u'label:eng_x_preferred_placetype': [u'district'],
 u'label:eng_x_preferred_shortcode': [u'PA'],
 u'lbl:latitude': 34.899229,
 u'lbl:longitude': 32.525392,
 u'lbl:min_zoom': 8,
 u'mps:latitude': 34.899229,
 u'mps:longitude': 32.525392,
 u'mz:hierarchy_label': 1,
 u'mz:is_current': 1,
 u'mz:max_zoom': 11,
 u'mz:min_zoom': 8.7,
 u'name:ara_x_preferred': [u'\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0628\u0627\u0641\u0648\u0633'],
 u'name:bul_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0444\u043e\u0441'],
 u'name:cat_x_preferred': [u'Districte de Pafos'],
 u'name:ceb_x_preferred': [u'Eparch\xeda P\xe1fou'],
 u'name:ces_x_preferred': [u'Pafos'],
 u'name:deu_x_preferred': [u'Bezirk Paphos'],
 u'name:ell_x_preferred': [u'\u0395\u03c0\u03b1\u03c1\u03c7\u03af\u03b1 \u03a0\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5'],
 u'name:ell_x_variant': [u'P\xe1fos', u'\u03a0\u03ac\u03c6\u03bf\u03c2'],
 u'name:eng_x_preferred': [u'Paphos District'],
 u'name:eng_x_variant': [u'Pafos District', u'Pafos', u'Paphos'],
 u'name:fas_x_preferred': [u'\u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u067e\u0627\u0641\u0648\u0633'],
 u'name:fin_x_preferred': [u'Pafoksen alue'],
 u'name:fra_x_preferred': [u'Paphos'],
 u'name:fra_x_variant': [u'district de Paphos'],
 u'name:heb_x_preferred': [u'\u05de\u05d7\u05d5\u05d6 \u05e4\u05d0\u05e4\u05d5\u05e1'],
 u'name:hun_x_preferred': [u'Paphos ker\xfclet'],
 u'name:hye_x_preferred': [u'\u054a\u0561\u0586\u0578\u057d\u056b \u0577\u0580\u057b\u0561\u0576'],
 u'name:ind_x_preferred': [u'Distrik Paphos'],
 u'name:ita_x_preferred': [u'distretto di Pafo'],
 u'name:jpn_x_preferred': [u'\u30d1\u30d5\u30a9\u30b9\u5730\u533a'],
 u'name:kat_x_preferred': [u'\u10de\u10d0\u10e4\u10dd\u10e1\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0\u10d8\u10dd\u10dc\u10d8'],
 u'name:kor_x_preferred': [u'\ud30c\ud3ec\uc2a4 \uad6c'],
 u'name:lim_x_preferred': [u'Paphos'],
 u'name:lit_x_preferred': [u'Pafoso apygarda'],
 u'name:msa_x_preferred': [u'Daerah Paphos'],
 u'name:nld_x_preferred': [u'Paphos'],
 u'name:nno_x_preferred': [u'Distriktet P\xe1fos'],
 u'name:nob_x_preferred': [u'Pafos'],
 u'name:pnb_x_preferred': [u'\u0636\u0644\u0639 \u067e\u0627\u0641\u0648\u0633'],
 u'name:pol_x_preferred': [u'Dystrykt Pafos'],
 u'name:por_x_preferred': [u'Pafos'],
 u'name:ron_x_preferred': [u'Districtul Paphos'],
 u'name:rus_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0444\u043e\u0441'],
 u'name:sco_x_preferred': [u'Paphos Destrict'],
 u'name:spa_x_preferred': [u'Pafos'],
 u'name:srp_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0444\u043e\u0441'],
 u'name:swe_x_preferred': [u'Eparch\xeda P\xe1fou'],
 u'name:tha_x_preferred': [u'\u0e40\u0e02\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e1f\u0e2d\u0e2a'],
 u'name:tur_x_preferred': [u'Baf'],
 u'name:tur_x_variant': [u'Baf kazas\u0131', u'Baf \u0130l\xe7esi'],
 u'name:ukr_x_preferred': [u'\u041f\u0430\u0444\u043e\u0441'],
 u'name:urd_x_preferred': [u'\u0636\u0644\u0639 \u067e\u0627\u0641\u0648\u0633'],
 u'name:war_x_preferred': [u'Paphos'],
 u'name:zho_x_preferred': [u'\u5e15\u798f\u65af\u533a'],
 u'ne:abbrev': u'',
 u'ne:adm0_a3': u'CYP',
 u'ne:adm0_label': u'2',
 u'ne:adm0_sr': u'1',
 u'ne:adm1_cod_1': u'CYP-3465',
 u'ne:adm1_code': u'CYP-3465',
 u'ne:admin': u'Cyprus',
 u'ne:area_sqkm': u'0.00000000000',
 u'ne:check_me': u'20',
 u'ne:code_hasc': u'CY.PA',
 u'ne:code_local': u'',
 u'ne:datarank': u'8',
 u'ne:diss_me': u'3465',
 u'ne:featurecla': u'Admin-1 scale rank',
 u'ne:fips': u'CY06',
 u'ne:fips_alt': u'',
 u'ne:gadm_level': u'1',
 u'ne:geonunit': u'Cyprus',
 u'ne:gn_a1_code': u'CY.06',
 u'ne:gn_id': u'146213',
 u'ne:gn_level': u'1',
 u'ne:gn_name': u'Eparchia Pafou',
 u'ne:gn_region': u'',
 u'ne:gns_adm1': u'CY06',
 u'ne:gns_id': u'-2738672',
 u'ne:gns_lang': u'ell',
 u'ne:gns_level': u'1',
 u'ne:gns_name': u'Pafou, Eparchia',
 u'ne:gns_region': u'',
 u'ne:gu_a3': u'CYP',
 u'ne:hasc_maybe': u'',
 u'ne:iso_3166_2': u'CY-',
 u'ne:iso_a2': u'CY',
 u'ne:labelrank': u'9',
 u'ne:latitude': u'34.93070000000',
 u'ne:longitude': u'32.52760000000',
 u'ne:mapcolor13': 7,
 u'ne:mapcolor9': 3,
 u'ne:name': u'Paphos',
 u'ne:name_alt': u'Baf|Pafos',
 u'ne:name_len': 6,
 u'ne:name_local': u'',
 u'ne:note': u'',
 u'ne:postal': u'PA',
 u'ne:provnum_ne': u'0',
 u'ne:region': u'',
 u'ne:region_cod': u'',
 u'ne:region_sub': u'',
 u'ne:sameascity': u'9',
 u'ne:scalerank': u'9',
 u'ne:sov_a3': u'CYP',
 u'ne:sub_code': u'',
 u'ne:type': u'District',
 u'ne:type_en': u'District',
 u'ne:wikipedia': u'',
 u'ne:woe_id': 12577966,
 u'ne:woe_label': u'',
 u'ne:woe_name': u'Paphos',
 u'qs:a0': u'\u039a\u03cd\u03c0\u03c1\u03bf\u03c2',
 u'qs:a0_lc': u'CY0000',
 u'qs:a1': u'\u03a0\u03ac\u03c6\u03bf\u03c2',
 u'qs:a1_alt': u'Pafos',
 u'qs:a1_lc': u'CY6000',
 u'qs:adm0': u'Cyprus',
 u'qs:adm0_a3': u'CYP',
 u'qs:level': u'adm1',
 u'qs:source': u'EuroGlobalMap',
 u'qs:type': u'\u0395\u03a0\u0391\u03a1\u03a7\u0399\u0391',
 u'src:geom': u'quattroshapes',
 u'src:geom_alt': [],
 u'src:lbl_centroid': u'mapshaper',
 u'src:population': u'statoids',
 u'src:population_date': u'2001-10-01',
 u'statoids:area_km': u'1,393',
 u'statoids:area_mi': u'538',
 u'statoids:as_of_date': u'2001-10-01',
 u'statoids:capital': u'Paphos',
 u'statoids:country': u'CY',
 u'statoids:gec': u'CY06',
 u'statoids:hasc': u'CY.PA',
 u'statoids:iso': u'05',
 u'statoids:name': u'Paphos',
 u'statoids:population': u'66364',
 u'statoids:timezone': u'+2~',
 u'statoids:type': u'district',
 u'translations': [u'cat',
          u'fin_x_preferred',
          u'lit',
          u'nob',
          u'zho_x_preferred',
          u'nno',
          u'pol',
          u'swe_x_preferred',
          u'pnb_x_preferred',
          u'hye_x_preferred',
          u'lit_x_preferred',
          u'deu_x_preferred',
          u'deu',
          u'ces_x_preferred',
          u'swe',
          u'por',
          u'bul_x_preferred',
          u'msa_x_preferred',
          u'fas',
          u'kat_x_preferred',
          u'ell_x_preferred',
          u'ara',
          u'ell',
          u'ceb_x_preferred',
          u'kor',
          u'eng_x_preferred',
          u'tur',
          u'urd_x_preferred',
          u'rus',
          u'fra_x_preferred',
          u'nld_x_preferred',
          u'rus_x_preferred',
          u'kat',
          u'lim_x_preferred',
          u'lim',
          u'ukr',
          u'fra_x_variant',
          u'ron',
          u'ceb',
          u'spa_x_preferred',
          u'tha',
          u'bul',
          u'pnb',
          u'nld',
          u'hye',
          u'ind',
          u'nob_x_preferred',
          u'nno_x_preferred',
          u'heb_x_preferred',
          u'hun_x_preferred',
          u'urd',
          u'tur_x_variant',
          u'ind_x_preferred',
          u'kor_x_preferred',
          u'ces',
          u'fas_x_preferred',
          u'war_x_preferred',
          u'fra',
          u'ukr_x_preferred',
          u'fin',
          u'sco_x_preferred',
          u'tha_x_preferred',
          u'heb',
          u'msa',
          u'ita_x_preferred',
          u'zho',
          u'pol_x_preferred',
          u'por_x_preferred',
          u'jpn_x_preferred',
          u'eng',
          u'spa',
          u'hun',
          u'cat_x_preferred',
          u'eng_x_variant',
          u'ell_x_variant',
          u'war',
          u'tur_x_preferred',
          u'ara_x_preferred',
          u'sco',
          u'srp_x_preferred',
          u'srp',
          u'ita',
          u'ron_x_preferred',
          u'jpn'],
 u'unlc:subdivision': u'CY-05',
 u'wof:belongsto': [102191569, 85632437],
 u'wof:breaches': [],
 u'wof:concordances': {u'fips:code': u'CY06',
            u'gn:id': 146213,
            u'gp:id': 12577966,
            u'hasc:id': u'CY.PA',
            u'iso:id': u'CY-05',
            u'unlc:id': u'CY-05',
            u'wd:id': u'Q59133'},
 u'wof:concordances_sources': [u'fips:code',
                u'gn:id',
                u'gp:id',
                u'hasc:id',
                u'iso:id',
                u'unlc:id',
                u'wd:id'],
 u'wof:country': u'CY',
 u'wof:geomhash': u'7f63d1f2f90a559f2cb9d1e1b6f65746',
 u'wof:hierarchy': [{u'continent_id': 102191569,
           u'country_id': 85632437,
           u'region_id': 85682401}],
 u'wof:id': 85682401,
 u'wof:lang_x_official': [u'ell', u'tur'],
 u'wof:lang_x_spoken': [u'ell', u'tur'],
 u'wof:lastmodified': 1614893702,
 u'wof:name': u'\u03a0\u03ac\u03c6\u03bf\u03c2',
 u'wof:parent_id': 85632437,
 'wof:path': '856/824/01/85682401.geojson',
 u'wof:placetype': u'region',
 u'wof:placetype_id': 102312311,
 u'wof:placetype_local': u'district',
 u'wof:placetype_names': [u'region'],
 u'wof:population': 66364,
 u'wof:population_rank': 8,
 u'wof:repo': u'whosonfirst-data-admin-cy',
 u'wof:shortcode': u'PA',
 u'wof:subdivision': u'CY-05',
 u'wof:superseded_by': [],
 u'wof:supersedes': [],
 u'wof:tags': []}

Bounding box

swlat, swlon, nelat, nelon

34.657521, 32.268993, 35.175709, 32.795974

swlon, swlat, nelon, nelat

32.268993, 34.657521, 32.795974, 35.175709

Hierarchy

Other

Log